SK | EN

Different - BAŠTA

Po rokovaniach so zástupcami miesta Bardejov sa občianskemu združeniu Different podarilo v roku 2012 získať Hrubú baštu do prenájmu na 10 rokov. Postupne sa k nám začali pridávať ďalší aktívni Bardejovčania – OZ Kandelaber, Cech architektov, miestni umelci a neformálne iniciatívy.

Našim cieľom je oživenie  jej výnimočných priestorov a ich sprístupnenie širokej verejnosti. Postupnými krokmi plánujeme vytvoriť kultúrno – komunitné centrum BAŠTA, v ktorom by pod jednou strechou mohli fungovať:

  • Rôzne kultúrne a umelecké aktivity: hudba, film, divadlo, výtvarné umenie a pod.
  • Rôzne druhy neformálneho vzdelávania, voľnočasové aktivity, tvorivé dielne
  • Rozvoj a podpora miestnych komunitných aktivít
  • Oddychový priestor s občerstvením a knižnicou
  • Rozvoj ekologického cítenia a záujmu o dianie v meste
  • Rozvoj turizmu a turistického ruchu.