SK | EN

Different - BAŠTA

Občianske združenie Different vzniklo v roku 2003. Jeho prvé aktivity boli prevažne koncertné a festival dokumentárnych filmov Jeden svet. Postupne, ako sa pridávali ľudia do Differentu, tak rástli aj ďalšie aktivity. Prelomovým bol pre nás rok 2011, kedy sa nám podarilo získať do dlhodobého prenájmu opustenú Hrubú baštu, ktorú postupne premieňame na fungujúce kultúrno-komunitné centrum. S novým priestorom sa k nám začali pridávať ďalší aktívni Bardejovčania, architekti, miestni umelci a neformálne iniciatívy.

Našim cieľom je oživenie  jej výnimočných priestorov a ich sprístupnenie širokej verejnosti. Postupnými krokmi vytvárame kultúrno – komunitné centrum BAŠTA, v ktorom pod jednou strechou fungujú:

Rôzne kultúrne a umelecké aktivity: hudba, film, divadlo, výtvarné umenie a pod.
Rôzne druhy neformálneho vzdelávania, voľnočasové aktivity, tvorivé dielne
Podpora miestnych komunitných aktivít (pre rodiny s deťmi, jóga v Bašte, Benefičné bazáre a pod.)
Oddychový priestor s kaviarničkou a ponukou remeselných nápojov
Rozvoj ekologického cítenia a záujmu o dianie v meste
Rozvoj turizmu a turistického ruchu.

Vďaka odhodlaniu a energii množstva dobrovoľníkov funguje Bašta od jari 2017 na pravidelnom programe a s otvorenou kaviarničkou. Na celoročné fungovanie je však zatiaľ prispôsobených len jeden a pol podlažia z piatich. Preto naša snaha nekončí a popri kultúrnych aj komunitných aktivitách pracujeme na projektoch, ktoré nám pomôžu zrekonštruovať ďalšie podlažia, aby Bašta naplno rozvinula svoj potenciál a vytvorila tak ešte viac priestoru pre aktívnych ľudí, ktorí menia spoločnosť k lepšiemu

 

Kontakt: bastakulturcentrum(at)gmail.com

Foto (archív Bašta) 

Na stiahnutie:

• Informácie pre návštevníkov - 2019_4  (PDF)
• Zoznam techniky - 2019_4  (PDF)
• Bokorys  (PDF)