SK | EN

NA PERÓNE

NA PERÓNE - NECHAJTE NÁS VYPROVOKOVAŤ VÁS

NA PERÓNE je autorským divadlom. Je kolektívom hercov, ktorí majú pri tvorbe inscenácií rovnocenné postavenie s režisérom a ďalšími prizvanými tvorcami. Tvorivý tým sa pri každej inscenácií mení a v predstaveniach kladie rovnaký dôraz na pohyb a text. Motívom vzniku inscenácií je potreba reagovať na citlivé témy, vyjadriť svoj názor/pocit. Provokatívnym spracovaním tém divadlo búra bariéru medzi javiskom a hľadiskom - divák si nikdy nie je istý či je divákom alebo hercom.