SK | EN

POČIN [POUČN] - KioSK 2017

Na desiatom ročníku festivalu KioSk 2017 bola po siedmy krát sieťou Anténa udelená motivačná
cena POČIN. Tentorkát o kvalite technickej realizácie rozhodovala porota v zložení: Vladimír
Burian (CZ) a Jan K. Rolník (CZ). Cenu i tento rok navrhol Ján Gašparovič.


Porotcovia sa po krátkej diskusii jednohlasne rozhodli udeliť cenu POČIN incenácii George Orwell:
Princípy Newspeaku za inovatívne scénické řiešenie, ktoré redefinuje divácký priestor. Za stieranie
hraníc medzi scénickým priestorom a galerijnou inštaláciou, mezi dramatickým a výtvarným
(a zvukovým) umením. Za dramaturgické uchopenie zvukového designu. A predovšetkým za (krutú
a nepríjemnú) AKTUÁLNOSŤ akou toto kompaktné dielo pôsobí!