SK | EN

Štokovec - Banská St a nica

Naše centrum je súčasťou stale funkčnej vlakovej stanice na periférii historického mesta Banská Štiavnica, zapísaného na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO.

Banská St a nica Contemporary: Kultúrne centrum sa zameriava na organizovanie rezidenčných pobytov súčasných umelcov v oblasti výtvarného umenia, produkciu a podporu vzniku nových diel a vydávanie kníh. Centrum sídli na periférii Banskej Štiavnice, v priestore stále funkčnej vlakovej stanice. Práve premiešavanie laickej verejnosti /návštevníkov, turistov a cestujúcich/ s umelcami vytvára špecifickú atmosféru tohto miesta, kde nerozhoduje počet aktivít ale ich kvalita.