SK | EN

Stretnutie Antény 28.6. - prijatie nových členov

28.6. sa členovia siete Anténa stretli, aby prebrali dôležitú agendu týkajúcu sa nových stanov, hlasovania o prijatí uchádzačov o členstvo a grantovú štruktúru Fondu na podporu umenia. Výsledkom stretnutia bolo prijatie nových členov do siete Anténa: Klub Wave (Prešov), Diera do sveta (Liptovský Mikuláš), Bašta (Bardejov), Kino Úsmev (Košice).