SK | EN

1.12. Anténa WORKS! Tímová komunikácia a time manažment

1.12. (sobota) Tímová komunikácia a time manažment v kultúrnych organizáciách


Registrácia: https://goo.gl/forms/yiUOO95lGsYrOEiY2
Poplatok za workshop: 30EUR

Aj v roku 2018 pokračujeme v obľúbenom cykle série Anténa WORKS! Workshopy z oblasti kultúrneho manažmentu, kde sa na jednotlivých workshopoch venujeme témam špecifickým pre kultúrne organizácie.

Na v poradí treťom workshope v roku 2018 sa budeme venovať time manažmentu a akým spôsobom efektívnejšie pracovať a zároveň komunikovať v tíme, aby sme predišli vyhoreniu, ktoré je v neziskovom sektore čoraz častejším javom.

Workshop povedie Miroslava Žilinská z PDCS.

"Stali ste sa otrokom svojho kalendára, “to-do listov” s nekonečným zoznamom úloh? Možno sa v čase strácate, možno ste už skúšali do svojho organizovania vniesť rôzne metódy time manažmentu. A výsledok? Namiesto toho, aby ste spravili viac za menej času, robíte ešte viac za ešte viac času. Ako si teda zorganizovať čas a pri tom čas nestratiť?"


Čo nás na tréningu čaká:
• prehľad techník time manažmentu ale aj spochybnenie techník time manažmentu (alebo prečo niektoré techniky v praxi nefungujú)
• hľadanie rozdielu medzi zaneprázdnenosťou a efektívnou prácou 
• hľadanie a identifikácia vlastných priorít, osobné a pracovné hranice
• diskusia o vyhorení a tom, ako mu predchádzať a čo robiť, keď sa cítime vyhorení


O trénerke:
Miroslava Žilinská pôsobí v organizácii PDCS (www.pdcs.sk) ako trénerka a konzultantka. Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a rodové štúdiá na Central European University. Už počas školy v roku 2009 začala pôsobiť ako terénna sociálna pracovníčka v Občianskom združení Odyseus, kde sa zameriavala na prácu s vylúčenými komunitami. Od roku 2012 pôsobila v OZ Odyseus ako programová manažérka a podpredsedníčka združenia. Pracovala tiež ako školská psychologička na stredných školách, dobrovoľníčka pre prácu s deťmi a mládežou a má skúsenosti ako lektorka (o.i.) pre terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčky.

Sériu workshopov Anténa WORKS! podporil Fond na podporu umenia a Goethe Institut Bratislava.