SK | EN

Stretnutia

Stretnutia siete sa konajú dva krát ročne vždy na rôznych miestach Slovenska. Cieľom stretnutí je jednak zdieľanie informácií a aktualít jednotlivých členov, ale taktiež debata a o súčasnej situácii v kultúre na Slovensku, riešenie prípadných problémov centier, vytváranie stanovísk na úrovni kultúrnej politiky a pod.

Stretnutia majú pre členov Antény význam na štyroch úrovniach:

Zdieľanie

pomoc pri otázkach a problémoch v súvislosti so svojou činnosťou – je pravdepodobné, že to s čím si jeden člen nevie rady už iný v minulosti zažil a ocitol sa v rovnakej situácii. Dlhoročne fungujúce centrá majú know-how a skúsenosti, ktoré môžu predávať mladším členom.

Vzdelávanie

cez workshopy a semináre, ktoré sú súčasťou stretnutí za účasti zaujímavých lektorov, sa centrá môžu kontinuálne vzdelávať (fundraising, financie, marketing, projektový manažment...)

Sieťovanie

neformálna časť stretnutí slúži na vytváranie kontaktov medzi jednotlivými centrami, ktoré môžu vyústiť do spoločných projektov a spoluprác.