SK | EN

Od roku 2011 Anténa vyvíja aktivity vzdelávacieho charakteru z oblasti práce so svetlom a svetelného dizajnu pod hlavičkou Školy svetelného dizajnu. Od roku 2017 organizuje vzdelávacie workshopy s názvom Anténa WORKS! V rámci budovania kapacít pracovníkov  nezávislých kultúrnych centier a po vzore  siete Trans Europe Halles rozbehla projekt  výmen pracovníkov v kultúre medzi jednotlivými európskymi centrami tzv. Staff Exchange