SK | EN

Od roku 2011 Anténa vyvíja aktivity vzdelávacieho charakteru z oblasti práce so svetlom a svetelným dizajnom pod hlavičkou Škola svetelného dizajnu. Od roku 2017 organizuje vzdelávacie workshopy s názvom Anténa WORKS! V rámci budovania kapacít pracovníkov  nezávislých kultúrnych centier a po vzore  siete Trans Europe Halles rozbehla projekt  výmen pracovníkov v kultúre medzi jednotlivými kultúrnymi centrami tzv. Staff Exchange.V roku 2020 po prvý krát zorganizuje odbornú konferenciu na témy manažmentu nezávislej kultúry pod hlavičkou Anténa CONFERENCE