SK | EN

Anténa je sieť kultúrnych centier a organizácií, ktoré pôsobia v oblasti profesionálneho nezávislého súčasného umenia a kultúry na Slovensku.

Vyvíjame aktivity smerujúce k zlepšovaniu pozície nezávislej kultúry v spoločnosti. Naším cieľom je zastupovať nezávislé kultúrne centrá v komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy, zlepšiť ich postavenie v systéme kultúrnej politiky a prispieť k vytvoreniu profesionálnych podmienok pre fungovanie. Skrz Anténu tiež iniciujeme spoluprácu, výmenu skúseností, tvorbu spoločných projektov a podporuje distribúciu umeleckých produkcií.

Našou inšpiráciou a partnermi sú nám podobné siete v zahraničí. Naše pravidelné cesty na konferencie Trans Europe Halles, najväčšej siete európskych kultúrnych centier ktorej sme pridruženým členom podporuje z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

V rokoch 2011 - 2017 sme odovzdávali cenu Počin pri festivaloch KioSk a NUDANCE fest, z dôvodu popularizácie odboru svetelný dizajn v slovenskom divadle.

Od roku 2012 organizujeme pod značkou Atnéna i projekt Škola svetelného dizajnu, s desiatkami workshopov vo väčšine so zahraničnými lektormi.

V rokoch 2013 - 2015 sme boli partnerom medzinárodného edukačného projektu European Lighting School, ktorého výstupom bolo 9 workshopov, e-learningový kurz aktivity na Pražskom Quadriennalle v roku 2015.

Od roku 2017 organizujeme workshopy na rôzne témy z oblasti kultúrneho manažmentu, Anténa WORKS!. Hlavnými partnermi projektu sú Fond na podporu umenia a Goethe Institut.