SK | EN

Anténa je sieť kultúrnych centier a organizácií, ktoré pôsobia v oblasti nezávislého súčasného umenia a kultúry na Slovensku.

Vyvíjame aktivity smerujúce k zlepšovaniu pozície nezávislej kultúry v spoločnosti. Naším cieľom je zastupovať nezávislé kultúrne centrá v komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy, zlepšiť ich postavenie v systéme kultúrnej politiky a prispieť k vytvoreniu profesionálnych podmienok pre fungovanie. Skrz Anténu tiež iniciujeme spoluprácu, výmenu skúseností, tvorbu spoločných projektov a podporuje distribúciu umeleckých produkcií.

Našou inšpiráciou a partnermi sú nám podobné siete v zahraničí. Naše pravidelné cesty na konferencie Trans Europe Halles, najväčšej siete európskych kultúrnych centier podporuje z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Od roku 2017 organizujeme workshopy na rôzne témy z oblasti kultúrneho manažmentu, Anténa WORKS!. Hlavnými partnermi projektu sú Fond na podporu umenia a Goethe Institut.