SK | EN

1.ročník Anténa CONFERENCE! je úspešne za nami

Dňa 30.10.2020 sa uskutočnil 1. ročník podujatia Anténa CONFERENCE! Vzhľadom na stále prebiehajúcu pandémiu COVID-19 prebehlo podujatie online. Cez platformu Facebook celodennú konferenciu sledovalo kontinuálne 80-100 ľudí, čomu sa veľmi tešíme. 

Ďakujeme, že ste pri tom boli s nami. 

Tu si môžete prečítať prezentácie našich hostí z 1. časti konferencie - Aktuálne pohľady na meranie a vyhodnocovanie dopadov kultúry. 

 doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.  (Katedra regionálnych vied a manažmentu EkF TUKE)

Mgr. et Mgr. Zuzana Réveszová (Katedra regionálnych vied a manažmentu EkF TUKE)

Ing. Barbora Tóthová(Katedra regionálnych vied a manažmentu EkF TUKE)

Ing. Mgr. Andrej Svorenčík M.S., PhD. (Inštitút kultúrnej politiky pri MKSR)

MgA. Ing. Tereza Raabová, Ph.D. (Culture Matters, CZ)

MgA. Luboš Louženský (DAMU, CZ)

 

Videá z konferencie si môžete pozrieť na našom youtube kanáli tu.

 

 Foto: Myriam Reeve, Ján Šipocz