SK | EN

8.11. Mapovanie kultúrnych centier a technická dokumentácia

Mapovanie kultúrnych centier a technická dokumentácia

Lukáš Valiska (CZ)

Škola svetelného dizajnu: štvrtok - sobota, 8. – 10. 11. 2018

Záhrada - centrum nezávislej kultúry, Banska Bystrica

Workshop s názvom Mapovanie kultúrnych centier a technická dokumentácia je úvodom k sérii workshopov, ktoré sa budú konať v nasle-dujúcich mesiacoch v rôznych slovenských kultúrnych centrách, ktoré sú súčasťou siete Anténa.

Zaujímajú nás hlavne rozdiely medzi jednotlivými kultúrnymi centrami a všetky možnosti, ako môžme tieto rozlišnosti popísať a zaznamenať do technickej dokumentácie, ktorá je dôležitým nástrojom pri hosťovaní umeleckých skupín ale i pri touringu, preto je tento workshop určený nielen pre technikov a produkčných, hosťujúcich umelcov prietorov a divadiel, ale taktiež pre divadelné a umelecké skupiny, ktoré sú často na cestách. Pôjdeme naozaj do detailov a mimo spracovania dokumentácie kultúrneho centra Záhrada sa budeme venovať trom základným témam

- Čo by prevádzkovateľ kultúrneho centra mal vedieť o svojom priestore a ktoré informácie by nemal zatajiť? Aké sú silné a slabé stránky priestoru a čo všetko by mala obsahovať technická dokumentácia tohto miesta?

- Ako evidovať a revidovať technické vybavenie priestoru od drobného materialu až po drahú techniku?

- Ako dobre a efektívne naplánovať prípravné práce vrámci rôznorodých eventov a ako kouminikovať dispozície priestoru s nastupujúcim hosťujúcim umelcom či rezidentom? Mimo hlavnú tému workshopu nás lektor Lukáš Valiska poinformuje o bezpečnosti práce, názvosloví, revíziách, time managemente, organizácii priestoru...

Lukáš Valiska študoval telekomunikácie a elektrotechniku. Pracoval ako ovetľovač a neskôr bol šéfom svetiel v divadle Na zábradlí a v Švandově divadle. Úzko spolupracoval na množstve divadelných projektoch, kde návrhoval technické riešenia alebo svetelnéhý dizaj. Aj keď v súčasnej dobe úzko spolupracuje s firmou WD-Lux a technicky rieši široké spektrum rôznorodých eventov, stále je verný súboru Buchty a loutky, s ktorými pripravuje nové predstavenia a touruje nielen v Čechách. Medzi jeho záľuby patrí fotografia, výpočtová technika, hudba, technická literatúra, divadlo a cestovanie.

Termín: 8. - 10. 11. 2018 (začiatok v štvrtok o 17:00, koniec v sobotu o 18:00)

Miesto: Záhrada CNK, Banská Bystrica

Poplatok za workshop: 40,- / 30,- €, členovia siete Anténa bez poplatku.

Workshop je určený pre technikov, študentov architektúry, scénografov, divadelné súbory, technickú produkciu i produkčných Prihlasovanie na katka@stanica.sk - kapacita obmedzená.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.