SK | EN

A4 – Priestor súčasnej kultúry

Program, ktorý ponúkame, je výberom a zrkadlom kvalitnej súčasnej umeleckej produkcie zo Slovenska a zo zahraničia. Nepodliehame komerčným trendom a zostávame prístupní širokej verejnosti.

A4 – priestor súčasnej kultúry je multifunkčné nekomerčné kultúrne centrum v centre Bratislavy, ktorého program sa sústredí natvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného umenia: divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií. A4 svoje aktivity vyvíja od roku 2004.