SK | EN

Anténa na stretnutí Trans Europe Halles v gruzínskom Tbilisi

V októbri tohto roka sa Anténa zúčastnila na stretnutí Trans Europe Halles (TEH) Camp Meeting #96 - Reboot! Stretnutie sa konalo v gruzínskom Tbilisi a organizovalo ho kultúrne centrum Fabrika. Vyslali sme 3 ľudí z 3 rôznych členských organizácií siete (Stanica Žilina-Záriečie, Fabrika Umenia a T3 - kultúrny prostriedok). Zúčastnili sa na viacerých aktivitách programu, ktoré boli pre nich najdôležitejšie a najzaujímavejšie.

 

Tbilisi, ktoré je špecifické svojim historickým a politickým kontextom ukázalo, že má pomerne bohatú nezávislú kultúru, čo bolo vidno aj v priestore Fabriky Tbilisi, kde sa konferencia konala - bývala továreň prerobená na hostel s mnohými gastroprevádzkami, dizajnerskými obchodmi a ateliérmi ilustruje, ako možno vytvárať kultúrne mikrosvety a pretvárať tak mestský charakter štvrte. Už v prvých chvíľach po vstupu do nádvora Fabriky sa človek cíti tak trochu ako v inom, jemne izolovanom a pritom slobodnejšom svete. Táto atmosféra amplifikovala obsahovú časť konferencie, ktorej nosným heslom bolo REBOOT a teda vo voľnom preklade znovu naštartovanie.

 

Prítomní boli nielen ľudia, ktorých sme poslali, ale aj početná slovenská skupina. Všetci zastupovali organizácie, ktoré sú zároveň členmi Antény (A4, Malý Berlín, Nová Cvernovka, Kino Úsmev, Tabačka, Wave). Členovia Antény, ktorí sú zároveň členmi TEH, sú v sieti veľmi aktívni. A4 koordinuje Arts Education Hub, Nová Cvernovka zasa Sustainable Buildings Hub a Malý Berlín ko-koordinuje East Hub. Na valnom zhromaždení si riadni členovia siete zvolili nové predsedníctvo a board. Jedným z nových členov je aj Michal Klembara z kultúrneho centra Malý Berlín a predseda siete Anténa.

 

Antena sa zúčastnila na stretnutí Sustainable Buildings Hub, ktorý koordinuje Nová Cvernovka, kde sme predstavili projekt Rebuilding to Last. Ide o projekt Kreatívnej Európy, ktorého partnermi sú aj Nová Cvernovka a Anténa. Hovorili sme o cieľoch projektu, doteraz realizovaných aktivitách - vrátane participatívnych architektonických intervencií, ktoré sa uskutočnili počas jesene 2023 v dánskom Aarhuse a Žiline, a o budúcich plánoch projektu. Na stretnutí sme sa o skúsenosti s projektom podelili s členmi TEH hubu a diskutovali s nimi.

 

Tieto aktivity realizovali členovia siete Antena a ponúkli slovenským účastníkom stretnutia skvelé príležitosti na nadviazanie kontaktov. Samozrejme, keďže ide o medzinárodné stretnutie, bolo tu aj veľa príležitostí na medzinárodné kontakty a vzdelávanie. Sieť, ktorá bola na stretnutí prítomná a mali sme možnosť hovoriť napríklad o možnej spolupráci v budúcnosti, bola On the Move. Ide o sieť zameranú najmä na mobilitu v oblasti kultúry. Ďalšou sieťou, s ktorou sme sa stretli, je Koalícia nezávislého kultúrneho sektora z Moldavskej republiky. Sú podobnou sieťou ako Anténa, spájajú kultúrny sektor v Moldavsku. Vymenili sme si skúsenosti a rozprávali sa o možnosti spolupráce v budúcnosti.

 

Pre Anténu a jej členov bolo stretnutie TEH v Tbilisi skvelou skúsenosťou. Naučili sme sa veľa nových vecí, užili si skvelú atmosféru vo Fabrike a v Tbilisi a získali sme veľa nových priateľov a kontaktov z celej Európy. Toto všetko ponúka nové šance na profesionalizáciu v rámci Antény a posilnenie našej medzinárodnej spolupráce.

 

Členstvo Antény v sieti TEH a účasť na stretnutí z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.