SK | EN

Anténa navštívila festival Malá inventura partnerskej organizácie z ČR Nová síť

Viecerí členovia siete Anténa - najmä z radov divadelných dramaturgov, ale aj koordinátorka siete sa koncom februára 2020 zúčastnili festivalu nového divadla Malá inventura 2020 v Prahe. Jeho organizátorom je sieť združujúca kultúrne centrá a organizácie z Českej republiky - Nová síť

Festival Malá inventura má showcase-ový charakter nakoľko prezentuje primárne nové divadlo, ktoré sa na českej scéne za posledný rok ´urodilo´.  18.ročník tohto festivalu ponúkol naozaj pestrý program nových kusov súčasného performatívneho umenia obohatený o klasický festivalový off program pre divadelných profesionálov spojený s prehliadkami pražských divadiel, prednáškami či networkingovými podujatiami. 

Z malej inventúry si Anténa a jej členovia odniesli mnoho podnetov ale aj chuť bližšie spolupracovať so sieťou českých kultúrnych organizácií Nová síť najmä v podobe zdieľania skúseností, spolupráce na poli kultúrnej politiky a výmeny umelcov medzi Slovenskom a Českou republikou. Na túto spoluprácu sa veľmi tešíme. 

 

Autorka článku: Beáta Seberíniová