SK | EN

Anténa pomáha Ukrajine

V reakcii na vypuknutie vojny na Ukrajine Anténa založila verejnú zbierku na pomoc ukrajinskému kultúrnemu a občianskemu sektoru, špecificky komunite našich ukrajinských kolegov. 

Na Ukrajine máme desiatky priateľov, kolegov a partnerov. Spolupracujeme s kultúrnymi centrami a mimovládnymi organizáciami v Kyjeve, Charkove, Dnipre, Ľvove, či v Užhorode. Máme s nimi priame osobné aj inštitucionálne väzby. Pôsobíme spoločne v platforme East Hub v rámci najväčšej európskej siete kultúrnych centier Trans Europe Halles.

Všetky získané financie použijeme výlučne na účely humanitárnej pomoci priamo na Ukrajine, ktorú dokážeme zorganizovať s pomocou našich ukrajinských partnerov a tiež na sociálnu podporu pre ukrajinské umelkyne a umelcov, kultúrnych manážérov a ich rodiny, ktorí kvôli vojne nájdu svoj nový domov u nás, na Slovensku.  

Prispieť do zbierky je možné na portáli Donio