SK | EN

Anténa WORKS! Autorské právo a autorské spoločnosti (SOZA, LITA) úspešne za nami

Dňa 17.10.2020 sa uskutočnilo ďalšie podujatie zo série Anténa WORKS! a po prvý krát sa konalo ONLINE. 

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa ho zúčastnili, bolo vás naozaj veľa, čo nás veľmi teší. 

Prezentácie z podujatia nájdete tu k SOZA a tu k LITA. 

 

Záznam celého podujatia si môžete pozrieť tu 

 

Foto: Myriam Reeve