SK | EN

Anténa WORKS! - Duševné zdravie a psychohygiena v kultúre

Pozývame vás na Anténa WORKS!, dvojdňový vzdelávací seminár určený pre ľudí pôsobiacich v oblasti zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúry a umenia. Tentokrát sa budeme venovať téme duševného zdravia a psychohygieny.

Počas dvoch dní budete mať možnosť participovať na workshope pod vedením skúseného lektora a psychológa, vypočuť si praktické skúsenosti priamo od kultúrnych pracovníčok, spoločne na dané témy diskutovať, zdieľať skúsenosti a hľadať riešenia.

Práca v kultúre a umení nás napĺňa, no dlhodobo je náročná, podhodnotená a prináša veľa stresu a neistoty. Pod tlakom posledných spoločenských či politických udalostí a kríz tlak ešte viac narastá. Na seminári sa preto spoločne zameriame na to, ako tomuto tlaku odolávať na osobnej úrovni a ako ostať v kultúrnych organizáciách a kultúrnej obci súdržní, solidárni, a v neposlednom rade i na to, ako si vieme navzájom pomáhať.


Kedy: 18.-19.6.2024

Kde: Banská Bystrica, Záhrada - CNK

Registrácia: do 14.6.2024 cez TENTO FORMULÁR.

Kapacita seminára je limitovaná na max. 20 ľudí. 

 

Program seminára:

Deň 1 - 18.6.2024

 - 13:00 - 13:30 Príchod a registrácia účastníctva seminára

 - 13:30 - 14:30 Prehliadka kult. centra Záhrada a prechádzka po Banskej Bystrici s Milanom Zvadom

 - 15:00 - 19:00 Workshop: Ako horieť a nevyhorieť s Matúšom Bakytom

 - 19:30 Spoločná večera a voľné diskusie v Záhrade

 

Deň 2 - 19.6.2024

 - 08:30 - 09:00 Príchod

 - 09:00 - 09:45 Lucia Kašiarová: Dajme si šancu

 - 10:00 - 11:00 Barbora Jombíková: Penguin Project

 - 11:00 - 12:00 Spoločný obed

 - 12:00 - 14:00 Diskusia: Odolnosť a súdržnosť kultúry v náročných časoch

 

Podrobnosti o programe seminára:

Deň 1 - 18.6.2024

 - 13:00 - 13:30 Príchod a registrácia účastníctva seminára

 

 - 13:30 - 14:30 Prehliadka nezávislého kultúrneho centra Záhrada a prechádzka po Banskej Bystrici s predstavením umeleckých diel vo verejnom priestore pod vedením Milana Zvadu, riaditeľa a dramaturga centra Záhrada.

 

 - 15:00 - 19:00 Workshop: Ako horieť a nevyhorieť

Doprajte si priestor na zamyslenie sa nad svojím pracovným nasadením, nad tým, čo vás v živote baví a teší, a kde, naopak, možno svoje nadšenie a energiu strácate.

Workshop s lektorom Matúšom Bakytom bude vedený pútavou a zábavnou formou, spolu s praktickými aktivitami.

Obsah je rozdelený do 3 základných častí:

1) Syndróm vyhorenia (čo to je, príp. nie je, ako sa prejavuje)

2) Príčiny vyhorenia (ktoré vonkajšie a vnútorné faktory môžu k vyhoreniu prispievať)

3) Prevencia vyhorenia (kde a ako hľadať zdroje, ako vytvárať vhodné podmienky - pre seba, v práci, doma, ako pomôcť niekomu inému...)

O lektorovi

Matúš Bakyta - od roku 1993 pôsobil vo viacerých mimovládnych organizáciách (Greenpeace, Živica, Ľudia proti rasizmu), po 12 rokoch zažil syndróm vyhorenia a jeho následnú terapiu na vlastnej koži. Neskôr vyštudoval psychológiu a vyhoreniu sa venoval aj vo svojej diplomovej práci. Od roku 2009 pracuje ako lektor a konzultant. (http://www.refreshed.sk/)


 - 19:30 Spoločná večera a voľné diskusie v Záhrade

 

Deň 2 - 19.6.2024

 - 8:30 - 9:00 Príchod a ranná káva

 

 - 9:00 - 9:45 Lucia Kašiarová: Dajme si šancu

V kolobehu udalostí, tlaku zvonku a vnútorných presvedčení sa môže stať, že zrazu zistíme, že robíme všetko pre to, aby sme zachránili svoju organizáciu, ale kto zachráni nás? Sme v tom sami!?

Dajme si šancu pozrieť sa na seba, na svoju predstavu o sebe, na to, ako nás vidí niekto iný a nenechajme sa oblbnúť pocitom vlastnej nenahraditeľnosti, alebo, naopak, vypočujme svoje skutočné obavy. Všetko je v poriadku… ak stojíme na svojich nohách, alebo ak nás niekto drží v náručí lebo už nemôžeme. 

Lucia vám sprostredkuje kus svojej skúsenosti s vyhorením a dáme si čas aj na fyzický zážitok, ktorý môže byť záchranou pre vás alebo vašich kolegov.

Lucia Kašiarová je zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou Pražského kultúrneho centra Studio ALTA, aktívneho v oblasti tanca, nového divadla a sociálne vzdelávacích projektov. Od roku 2022 pracuje ako riaditeľka Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici, jediného profesionálneho divadla zameraného na súčasný tanec na Slovensku. V minulosti viedla festival slovenského súčasného tance HYBAJ HO, festival pohybového divadla a pantomímy Kašparův kolínský Mimoriál a momentálne vedie medzinárodný festival Dni tanca/Dance days. Je pre ňu výzvou nachádzať rozdiely a presahy vo vedení a tvorbe umeleckého programu v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúrnej inštitúcii.


 - 10:00 - 11:00 Barbora Jombíková: Penguin Project

Počas tejto časti bude Bashka hovoriť o svojej skúsenosti s ročným tréningovým programom v rámci tzv. Penguin Project: Train the Trainer. Ide o medzinárodný projekt, ktorého cieľom je reflexia práce v sektore kultúry a hľadanie a vytváranie ideí a metód pre zlepšovanie organizačnej kultúry a duševného zdravia jednotlivcov v kultúre. Podelí sa o vlastné skúsenosti a pozdieľa informácie o online platforme s konkrétnymi nástrojmi a cvičeniami. Ak nám ostane čas, tak si niečo z nich aj vyskúšame.

Barbora Jombíková pracuje v tíme spojených kultúrnych centier Stanica a Nová synagóga v Žiline, kde má na starosti najmä dramaturgiu a spoluprácu v rámci divadelného a tanečného programu, ale venuje sa aj rozvoju organizácie, organizačnej štruktúre a kultúre. V Žiline pracuje aj v Centre Labyrint ako projektová manažérka a lektorka tvorivého tanca pre deti a mládež. Už druhý rok je tiež členkou tímu festivalu Artwife v Liptovskom Mikuláši. Do októbra 2023 jej práca zaberala 120 % času, od novembra je na materskej dovolenke a spoznáva celkom novú perspektívu života, človeka aj svojej práce.  

 

 - 11:00 - 12:00 Spoločný obed

 

 - 12:00 - 14:00 Diskusia: Odolnosť a súdržnosť kultúry v náročných časoch

V závere sa budeme venovať reflexii našich pocitov a myšlienok zo spoločných aktivít seminára. Diskutovať budeme o tom, čím si aktuálne v kontexte spoločenského a politického diania ako kultúrni pracovníci a pracovníčky prechádzame. Na osobnej úrovni preskúmame, aký to má vplyv na náš pracovný výkon a duševné zdravie, ako dokážeme predchádzať demotivácii, odchodu zo zamestnania, prípadne odchodu do zahraničia. Na úrovni kultúrnych organizácií a kultúrnej obce budeme hľadať odpovede na otázky, ako si v takto vypätej situácii vieme aj naďalej pomáhať, preukazovať vzájomnú solidaritu a súdržnosť. Diskusiu bude moderovať Ivana Kohutková.

Ivana Kohutková sa pohybuje v oblasti komunikácie a facilitácie. Je manažérkou komunikácie festivalu a programu [fjúžn], projektovou manažérkou v komunikačnom štúdiu Milk a posilou tímov DARUJME.sk, StartLabu a Klimatickej koalície. Pôsobí ako externá facilitátorka Akadémie kritického myslenia. Predtým pracovala v Greenpeace a VIA IURIS.  

 

Vstupné: 30 EUR

Pridružení členovia Anténa: 15 EUR

Riadni členovia Anténa: zdarma

 

Cena vstupného zahŕňa malé občerstvenie počas seminára a obed v stredu 19.6.

Ubytovanie v Banskej Bystrici nie je zahrnuté v cene vstupného. 

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.