SK | EN

Antena Works! – Leadership 2.0

Anténa pozýva na workshop o tom, ako viesť ostatných a nechať sa viesť pre ľudí, ktorí pôsobia v oblasti kultúry.
 
31. marec 2022
registrácia: 9.30 h
workshop: 10.00 h – 17.00 h
vstupné: 15 Eur (pre členov Anténa zadarmo, pridružení 50% zľava)
kapacita workshopu: 15 ľudí
Malý Berlín, Štefánikova 4, Trnava
 
 
Program sa zameriava na praktické komunikačné postupy pri presvedčovaní a získavaní ostatných. Cez cvičenia si odskúšame, ako môžeme postupovať v rôznych typoch inštitúcii v prípade možnej aj v prípade chýbajúcej podpory zo strany vedenia.
Ukážeme si a precvičíme techniky motivovania (motivácie pre spoločnú prácu v tíme, motivácia v prípade prepracovania a hrozby vyhorenia a motivácia ľudí pri rastovom nastavení). Povieme si (a pomocou videoukážok rozanalyzujeme), ako komunikovať v medzigeneračných tímoch (v komunikácii s boomermi, ľuďmi z generácie Y a z generácie Alfa). A pomocou mini-testu odhalíme vlastný líderský štýl.
Kurz povedie Dušan Ondrušek, odborník s viac ako 30-ročnou vlastnou líderskou skúsenosťou. Zameriava sa na oblasť organizačného rozvoja, efektívnu komunikáciu a tvorivosť, ako aj na alternatívne spôsoby riešenia konfliktov. V týchto témach publikoval viacero kníh.
 
Lektor
Dušan Ondrušek

Senior tréner a konzultant, ktorý v roku 1991 založil organizáciu PDCS a potom ju viedol vyše 20 rokov. Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii ľudí, ktorí potrebovali pomoc na životnej ceste. Učil, venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov.
 
Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť zmierovania komunitných konfliktov, nenásilnú komunikáciu, organizačný rozvoj, otázky participatívneho vzdelávania a rozhodovania. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 2000 tréningov v štyridsiatke krajín.
 
Projekt z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.