SK | EN

Anténa WORKS! Rekonštrukcie kultúrnych centier

Workshop "Rekonštrukcie kultúrnych centier" sme organizovali 8. septembra 2018 v Dúbravici, v Periférnych centrách. Cieľom workshopu bolo ukázať účastníkom akým spôsobom môžu realizovať mnoho krát veľmi nutné rekonštrukcie a opravy na starých budovách kultúrnych centier.

Kultúrne centrá na Slovensku realizujú svoje aktivity väčšinou v starých opustených budovách - brownfields, ktoré nie sú prevádzkované a zanikla ich pôvodná funkcia (železničné stanice, fabriky, školy...). Na workshope nás celkom štyria lektori – Marek Adamov (Stanica Žilina-Záriečie, Nová Synagóga), Marcel Humeňanský (Wave, Prešov), Peter Radkoff (Tabačka Kulturfabrik), Daniel Macko (Hidepark) a Milan Zvada (Záhrada - centrum nezávislej kultúry), previedli históriou budov, ktoré zrekonštruovali a v súčasnosti prevádzkujú ako kultúrne centrá a prešli si procesom rozsiahlych stavebných prác, komunikácie s majiteľmi budov (verejná správa, štátne/mestské podniky, súkromný vlastník), fundraisingom na tieto rekonštrukcie, ktoré so sebou prinášajú množstvo výziev a prekážok. Cieľom bolo motivovať účastníkov a ponúknuť im know-how o tom, ako môžu v slovenských podmienkach komunikovať so stakeholdermi (majitelia budov, verejnosť, sponzori) a docieliť tak premenu nevyhovujúcej budovy na kultúrne centrum s vyhovujúcimi priestormi na multifunkčné využitie. Aj z toho dôvodu sme sa rozhodli workshop zrealizovať v Dúbravici, v kultúrnom centre Periférne centrá. Pred necelým rokom získalo občianske združenie Periférne centrá miestnu škôlku do prenájmu na realizovanie svojich kultúrnych aktivít a umeleckých rezidencii. Momentálne sú v procese svojpomocnej rekonštrukcie. Súčasťou workshopu bola prehliadka okolia, vrátane umeleckých diel (sôch) v okolí Dúbravice, ktoré sú výsledkom ich kultúrnych aktiuvít a umeleckých rezidencií.

Projekt Anténa WORKS! 2018 podporil z verených zdrojov Fond na podporu umenia a Goethe Institut.