SK | EN

Anténa WORKS! Rozvoj publika v kultúrnych organizáciách (Workshop)

Anténa WORKS! je séria workshopov z oblasti kultúrneho manažmentu určená pre kultúrne organizácie a pracovníkov organizovaný sieťou Anténa a Goethe-Institut Bratislava. Počas roka 2017 sa môžete zúčastniť troch workshopov na témy rozvoj publika, online marketing a finančné plánovanie. Už 20. mája štartujeme sériu prvým workshopom na tému "Rozvoj publika v kultúrnych organizáciách" v Goethe-Institut Bratislava!

Workshop povedie Achim Müller, odborník na výskum publika v kultúrnych organizáciách a na implementáciu rôznych systémov evaluácie návštevníkov. Roky sa venuje vedeniu workshopov na túto tému, pričom pracoval v rôznych európskych krajinách v rátane Nemecka, Francúzska, Českej republiky, Rumunska a Chorvátska.

Program workshopu:

9:00-10:00 Registrácia

10:00 - 13:00 Výskum publika - Akým spôsobom môžete získať z návštevníckych dát čo najrelevantnejšie výsledky v súvislosti so zlepšovaním práce s publikom? 
Kvantitatívny a kvalitatívny výskum

13:00 - 14:00 Obedná prestávka

14:00 - 18:00 Praktická časť - Akým spôsobom môžu zúčastnené organizácie čo najlepšie implementovať do praxe rôzne evaluačné techniky podľa vlastných potrieb?

Cena workshopu: 30€/osoba
Registrácia: http://bit.ly/2qeveoB

Projekt je spolufinancovaný s podporou Fondu na podporu umenia a Goethe Institut Bratislava.