SK | EN

Anténa WORKS! Tímová komunikácia a time manažment

Workshop "Tímová komunikácia a time manažment" prebehol 1.decembra 2018 vo Wave-cnk-Prešov.

Cieľom workshopu bolo oboznámiť účastníkov s najčastejšími problémami v time manažmente pracovníkov, tímovej komunikácií a navrhnúť techniky/metódy, akými je možné problémom predchádzať a riešiť ich. Workshop viedla Miroslava Žilinská z konzultantskej spoločnosti PDCS, ktorá sa facilitovaniu danej problematiky profesionálne venuje. Pracovníci kultúrnych (neziskových) organizácií majú často krát sklon k prepracovaniu a postupnému vyhoreniu, z dôvodu nesprávneho nastavenia osobných hraníc. Svoju prácu vnímajú ako misiu a nevnímajú rozdiel medzi prácou a voľným časom. Lektorka účastníkov previedla technikami, akým spôsobom tieto problémy riešiť. Časť workshopu bola venovaná komunikácii v tíme, kde sa ako najväčší problém vníma odlišné vnímanie reality rôznych pováh v kolektíve a v rôznych prioritách týchto pracovníkov. Účastníci workshopu sa tiež naučili akým spôsobom pracovať s týmito rozdielmi a ako je možné kolektív motivovať a kultivovať. Pre miesto workshopu sme vybrali kultúrne centrum Wave, ktoré sa nachádza v Prešove a je novým členom Antény od roku 2018.

Projekt Anténa WORKS! 2018 podporil z verených zdrojov Fond na podporu umenia a Goethe Institut.