SK | EN

Anténa WORKS! Účtovníctvo kultúrnych organizácií

Workshop "Účtovníctvo kultúrnych organizácií" sme zorganizovali 13. októbra 2018 v Tabačke kulturfabrik.

Cieľom workshopu bolo oboznámiť účastníkov so správnymi postupmi účtovania pri rôznych právnych formách organizácií a operatív ich fungovania, najmä so zameraním na vyúčtovania dotácií a novinkách čo sa týka Fondu na podporu umenia. Lektorkou bola Magdaléna Feniková, ktorá sa poradenstvu vo sfére účtovníctva mimovládnych organizácií venuje dlhodobo, so zameraním na daňové poradenstvo. V druhej časti prezentoval Fond na podporu umenia, zmeny týkajúce sa vyúčtovaní a najčastejšie chyby referent programu 2, Miroslav Palec. Počas workshopu boli na lektorku kladené mnohé otázky špecificky sa týkajúce jednotlivých organizácií, takže workshop bol prevažne vedený formou otvorenej diskusie. Lektorka tiež priniesla samostatné materiály, ktoré spracovala špecificky na tému daní pre mimovládne organizácie. Tento workshop bol pre nás výnimočný najmä preto, že cieľovou skupinou boli účtovníčky jednotlivých organizácií a účasť bola najvyššia somedzi všetkých workshopov Anténa WORKS! Za miesto workshopu sme zvolili Tabačku Kulturfabrik, ako najväčšie kultúrne centrum na Slovensku.

Projekt Anténa WORKS! 2018 podporil z verených zdrojov Fond na podporu umenia a Goethe Institut.