SK | EN

Cena za svetelný dizajn POČIN [POUČN] – KioSK 2016

POČIN [POUČN] – KioSK 2016 Subjektívne ocenenie za zaujímavú prácu so svetlom Na deviatom ročníku festivalu KioSk 2016 bola po piaty krát, sieťou Anténa, udelená motivačná cena za svetelný dizajn, POČIN. Tentorkát o kvalite technickej realizácie rozhodovala porota v zložení: Guillaume T. Fromentin (FR/BE) a Ján Ptačin (SK). Cenu i tento rok navrhol Ján Gašparovič. Svetelný dizajn sa v našom regióne postupne a zaslúžene stáva čoraz viac uznávanou a reflektovanou profesiou. Viacerí si začínajú uvedomovať silu, ktorou svetelný dizajn disponuje a ktorá prerastá hranice divadla a uplatňuje sa taktiež vo filme, fotografii, výstavníctve, architektúre, či napríklad aj pri tvorbe verejných priestorov. Nemalú zásluhu na tom má aj niekoľkoročná tradícia ceny za svetelný dizajn pri festivale KioSk a hybná sila v ľuďoch, ktorí za oceňovaním a festivalom stoja. Aktuálny ročník festivalu priniesol z hľadiska svetelného dizajnu viaceré zaujímavé produkcie. Bolo možné vidieť rozdielne dizajnérske prístupy – od „civilného“ svietenia, cez „DIY“ riešenia vyplývajúce z využívania priestorov nezariadených svetelnou technikou, až po „štandardný“ dramaturgicky poňatý svetelný dizajn v konvenčne vybavenom divadelnom priestore. Príjemným prekvapením bola hravá prezentácia výsledkov workshopu svetelného dizajnu, ktorý sa uskutočnil v predvoji samotného festivalu. Z hľadiska svetelného dizajnu porotu oslovili najmä tri predstavenia, ktoré zaujímavo pracovali so svetlom: Anton Lachky Company: Side Effects Tanečná performance, ktorá svojím spracovaním pozdvihla latku svetelného dizajnu festivalu a ktorá dokázala, že aj v danom priestore S2 a s dostupnými prostriedkami je možné dosiahnuť profesionálne pôsobiaci výsledok. Čistota setupu, jemné narábanie s farbou a citlivé svetelné zmeny umocňovali a dopĺňali celkovú koncepciu, čím prispeli k silnému zážitku zo zaujímavého diela. Jiří Suchánek, Miroslav Tóth, Stanica a deti: DTBZ Druhé predstavenie, ktoré porotu zaujalo svojou prácou – nie len – so svetlom bola performance detského ihriska komunikácie DTBZ. Jednoduché, hravé, nenútené, priamočiare v realizácii, bohaté vo významoch. PC a iná technika na scéne so svojim špecifickým svetelným a vizuálnym prejavom, projekcia, RGB LED pás. Farba, pohyb, hra, radosť, komunikácia, edukácia – to všetko môže svetlo pomôcť sprostredkovať. Eva Klimačková, Laurent Goldring: Times to be opened (the perception of) Svetelný dizajn sa stal v tomto predstavení neoddeliteľnou súčasťou celku. Priamo ho definoval, avšak nedral sa egoisticky dopredu, viac podporoval celok a pôsobil synergicky. Jednoduchý svetelný koncept založený primárne na uhle svetla umocňoval ba až umožňoval ideu diela. Pozitívne hodnotená bola taktiež čistota a jednoduchosť setupu, eliminácia parazitných svetiel, či subtílne svetelné zmeny. Kiež by len celková intenzita klesla ešte aspoň o 50%. Cenu POČIN [POUČN] pri festivale KioSK 2016 sa porota rozhodla udeliť predstaveniu Eva Klimačková, Laurent Goldring: Times to be opened (the perception of). Všetkým zainteresovaným prajeme svetlé zajtrajšky a mnoho úspechov. Ján Ptačin Tento projekt finančne podporil Fond na podporu umenia