SK | EN

Chystáme ďalší Anténa WORKS! o spolupráci nezávislej kultúry a samospráv

Dňa 5.10.2019 sa v Záhrade - centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici uskutoční ďalší workshop zo série Anténa WORKS!, tentokrát na tému spolupráca aktérov nezávislej kultúry so samosprávami. 

Nadväzuje na sériu workshopov z produkcie Antény, ktoré sa venujú širokému okruhu tém z oblasti manažmentu kultúry. 

Minulé edície workshopov priblížili témy akými sú napríklad rozvoj publika, tímová komunikácia, rekonštrukcie kultúrnych centier či účtovníctvo neziskových organizácií. 

Najnovší workshop zo séria Anténa WORKS! sa bude venovať  téme spoluprác, konkrétne nezávislých iniciatív, kultúrnych centier či iných aktérov na poli kultúry so samosprávami. 

Podrobne sa pozrieme na tieto podtémy:

1. Komunikácia so samosprávami a nadväzovanie partnerstiev (voľné priestory v meste/obci, marketing, turizmus ai.)
2. Financovanie nezávislej kultúry na miestnej a regionálnej úrovni (grantové schémy, dotácie)
3. Participácia na tvorbe spoločných kultúrnych politík v obciach, mestách a regiónoch

 

Hostia:

Ing. Milan Lichý, viceprimátor mesta Banská Bystrica

Mgr. Michal Klembara riaditeľ kultúrneho centra Malý Berlín v Trnave

Facilituje:

Ing. Magdaléna Bernátová, PhD., M.B.Consulting

 

Časový harmonogram:

workshop bude prebiehať od 09:00 - 15:00 v priestoroch Z2 (Záhrada CNK)

 

Prihlasovanie na workshop tu: 

prihlasovací formulár

 

 Pre členov Antény je workshop zadarmo.  Záujemcovia mimo siete Anténa - reg. poplatok 15 Eur. 

 

Za podporu z verejných zdrojov ďakujeme Fondu na podporu umenia. www.fpu.sk