SK | EN

ĎAKUJEME MICHAL!

Dnes, 28.5.2024, je to presne 7 rokov, odkedy bol Michal Klembara na stretnutí Antény v kultúrnom centre A4 - priestor súčasnej kultúry zvolený za podpredsedu siete. Tým sa začala jeho cesta a po roku sa stal jej predsedom. Pozíciu predsedu zastával posledných 6 rokov, popri vedení kultúrneho centra Malý Berlín v Trnave. Dnes je to zároveň pre neho posledný pracovný deň v Anténe, v tejto úlohe.

Michal venoval Anténe veľa energie. Reprezentoval ju doma aj v zahraničí, rozvíjal vzťahy a spoluprácu s našimi najbližšími partnermi, zastupoval záujmy nezávislých kultúrnych centier pri vyjednávaní so štátnymi inštitúciami, úzko spolupracoval s koordinátormi a koordinátorkami siete, pracoval na rôznych projektoch a podporoval rozkvet našich členských organizácií.
 
Ďakujeme za všetku energiu, úsilie, čas a vedomosti, ktoré si do Antény priniesol, Michal. Prajeme ti len to najlepšie pri ďalších skvelých projektoch, ktorými do kultúry a umenia ešte určite prispeješ.