SK | EN

Ďakujeme Swiss Re !

Začiatkom roka nás oslovila zaisťovňa Swiss Re. Jej zamestnanci sa rozhodli podporiť oblasť nezávislej kultúry. 

Ďakujeme za podporu Swiss Re, vďaka finančnému daru sme schopní podporiť udržateľnosť našej siete a všetkých našich členov. Tento finančný dar bude použitý na vytvorenie pozície Kultúrny koordinátor, ktorého hlavnou náplňou práce bude:

  1. Zastúpenie nezávislej kultúrnej scény a jej členov na rokovaniach s verejnými a súkromnými inštitúciami
  2. Vytváranie možností získavania finančných prostriedkov od iných inštitúcií, priniesť tak viac možností rastu pre nezávislý umelecký sektor
  3. Získavanie finančných prostriedkov a zabezpečenie dostatku zdrojov na udržanie pozície

 

Ešte raz veľká vďaka za možnosť napredovať!