SK | EN

Design factory

Kultúrne centrum a občianske združenie design factory fungujúce od roku 2005, slúži ako tvorivá základňa pre podporu a rozvoj dizajnu, architektúry, umenia ako aj pre organizáciu spoločenských podujatí. Design factory je gestorom a iniciátorom konferencií, výstav, výskumných projektov i v medzinárodnom meradle. Aktívne spolupracuje so Slovenskou komorou architektov, Spolkom architektov Slovenska, Slovenskou akadémiou vied, Fakultou architektúry STU a Galériou Jaroslava Fragnera (Praha). Neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti je podpora vizuálneho umenia a diskusie prostredníctvom kontaktu medzi špičkovými predstaviteľmi súčasnej architektonickej scény, akademickou obcou a širšou verejnosťou. Medzi pravidelné podujatia patria projekty - Industrial Day, Design factory college, Hudobné kakao, festival komornej hudby Konvergencie či pôvodný formát Jazz Night.

Od Septembra 2021 funguje občianske združenie design factory v novo zrekonštruovanej agrárnej stavbe Dve Sýpky v bratislavskej mestskej časti Jarovce.

Pridruženým členom Antény od júna 2021. 

Kontakt: info(at)designfactory.sk