SK | EN

Fabrika umenia

Definujeme sa ako kultúrno-komunitná platforma, ktorá v Partizánskom rozvíja umenie a kultúru. V našich projektoch sa snažíme v čo najväčšej možnej miere hľadať fúziu medzi kvalitnou umeleckou produkciou a oslovovaním komunity s dôrazom na jej budovanie a rast. Práve práca s komunitou je momentom, vďaka ktorému sme ukotvení a máme váhu aj v spoločenských témach. Pôsobíme kontinuálne a pracujem so živou komunitou. Okrem podujatí je našou silnou témou baťovské dedičstvo v meste Partizánske. Urbanizmus a architektúra tohto jedinečného mesta sú silnou hodnotou, ktorú potrebujeme chrániť. 
V roku 2020 sme spustili portál batovany.sk, ktorý bol našou reakciou na nemožnosť organizácie podujatí, potrebu kontaktu s komunitou a zároveň aktivitou propagujúcou práve baťovskú architektúru a urbanizmus v Partizánskom.

Našim poslaním je budovať kultúrno-komunitný priestor v Partizánskom, ktorý podnieti a prispeje k rastu kultúry, regiónu ale hlavne človeka ako takého.

Pridruženým členom siete Anténa od júna 2021. 

Kontakt: katarina.janickova(at)fabrikaumenia.sk