SK | EN

KC Diera do sveta sa bojí o svoj priestor. Podporujeme ich snahu ostať v mestskom Župnom dome a vyzývame primátora Jána Blcháča o podporu

 

Vážený pán Ing. Ján Blcháč, PhD.

primátor mesta Liptovský Mikuláš

 Štúrova 1989/41, 031 42

   Liptovský Mikuláš

 

Vážený pán primátor.

Týmto listom by sme radi podporili aktivitu nášho člena – kultúrneho centra Diera do sveta, ktorého činnosť  považujeme za veľmi dôležitú pre občanov a návštevníkov mesta Liptovský Mikuláš. Zároveň by sme chceli požiadať práve Vás ako primátora o pomoc a podporu tomuto jedinečnému projektu, ktorý vo Vašom meste funguje.  

Kultúrne centrum Diera do sveta tvoria ľudia, ktorí sú nie len nadšení a zapálení pre svoju prácu a pre svoje mesto, sú to aj kvalifikovaní profesionáli, ktorých odborná umelecká komunita pozná a rešpektuje. Ich práca vo vašom meste, ktorú robia primárne z osobných pohnútok a z pozitívneho vzťahu k miestu kde žijú je obdivuhodná.

Kultúrne centrum Diera do sveta už 6 rokov vytvára program, ktorý je jedinečný svojou skladbou a ktorý reaguje na aktuálne spoločenské otázky. V dobe pretlaku informácií a čoraz väčšieho tlaku masovej pop kultúry na spoločnosť je kultúrne centrum Diera do sveta ostrovom, ktorý vo vašom meste ponúka alternatívu. Ponúka program, ktorý má vysokú umeleckú hodnotu, ale aj taký, ktorý sa nebojí otvárať aj citlivé spoločenské  otázky. Sme presvedčení o tom, že KC Diera do sveta má v Liptovskom Mikuláši svoje miesto.

Chceli by sme Vás ako kompetentnú osobu v tejto veci požiadať o pomoc kultúrnemu centru Diera do sveta, ktoré sa v tejto chvíli aj popri náročnej situácii spojenej s pandémiou Covid-19 strachuje o priestor v ktorom funguje. Veríme, že práve Diera do sveta by mala aj naďalej kultivovať priestor Župného domu v ktorom sídli a kde vykonáva svoju činnosť.  Myslíme si, že je to práve mesto, ktoré by malo slúžiť  občanom a práve mesto by malo podporiť aktivitu svojich talentovaných umelcov, organizátorov a hýbateľov verejného života.  Sú to aj oni, ktorí to mesto tvoria.

Ste to práve Vy pán primátor, ktorý  máte tú moc pomôcť dobrej veci a podporiť fungovanie KC Diera do sveta.

Chceli by sme Vás preto v mene našej organizácie, ktorá združuje 27 nezávislých kultúrnych centier z celého Slovenska požiadať, aby ste Diere do sveta pomohli. V tejto chvíli je to práve výpožička priestorov, ktorú považujeme za kľúčovú k tomu, aby centrum naďalej fungovalo a slúžilo obyvateľom a návštevníkom vášho mesta.

Spolupráca samospráv a nezávislej kultúry je v moderných krajinách štandardom. Pevne veríme, že aj naša krajina a naše mestá budeme môcť nazvať modernými.

 

za organizáciu Anténa – sieť pre nezávislú kultúru

Beáta Seberíniová MSc, koordinátorka a štatutárka