SK | EN

KULTÚRA A UMENIE NA SLOVENSKU POD HROZBOU SELEKTÍVNEJ CENZÚRY

KULTÚRA A UMENIE NA SLOVENSKU POD HROZBOU SELEKTÍVNEJ CENZÚRY

Národná rada SR dňa 21. mája 2024 schválila novelu zákona č. 284/2014 o Fonde na podporu umenia. Zmenu zákona inicioval poslanec SNS s verejnou podporou Ministerstva kultúry SR bez toho, aby prešla štandardným pripomienkovým konaním. Namiesto toho boli zásadné zmeny zákona predložené na poslednú chvíľu až v druhom parlamentom čítaní.

Zákon mení verejnoprávny charakter fondu a mechanizmus fungovania predĺženej ruky,  ktorý slúžil posledných 10 rokov na odpolitizovanie podpory kultúry a nahrádza ho politicky ovládaná Rada FPU, v ktorej budú mať nominanti MK SR absolútnu väčšinu. Finálna kompetencia rozhodovania o podpore tých najlepších projektov prechádza od širokého zastúpenia približne 300 odborníkov a odborníčok špecializovaných na jednotlivé oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu do rúk 13 člennej politicky vymenovanej Rady FPU.

Novela zákona bola prijatá aj napriek verejnému nesúhlasu a kritike odbornej verejnosti, kultúrnych pracovníkov a pracovníčok, umeleckej obce, verejnej výzve 300 kultúrnych organizácií zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúry a kreatívneho priemyslu, dvomi tretinami členov a členiek odborných komisií FPU, ale aj časťou vládnej koalície. Zástupcovia samotného fondu neboli vôbec vypočutí a ich upozornenia na nesystémové zmeny, ktoré negatívne ovplyvnia chod fondu a neúmerne koncentrujú moc do rúk Rady FPU boli ignorované.

Týmto zákonom sú ohrozené všetky organizácie, ktoré fungujú vďaka podpore z FPU. Obzvlášť zraniteľné sú menšie organizácie s lokálnym pôsobením v regiónoch, pre ktoré je podpora z Fondu často hlavným, prípadne jediným finančným zdrojom na ich činnosť. Akékoľvek nesystémové a neodborné zásahy do fungovania Fondu, férového a transparentného prerozdeľovania verejných zdrojov môže mať preto za následok ich úplný zánik.

Anténa sa ako zástupca kultúrnych organizácií podpísaných pod výzvou poslancom a poslankyniam NR SR, ktorú po zverejnení spomínanej novely zákona iniciovala, pokúšala o konštruktívny dialóg s poslancami a poslankyňami parlamentu, naši zástupcovia sa zúčastňovali na zasadnutiach NR SR a spoluorganizovali protest pred NR SR. Žiadne z našich pripomienok však neboli vypočuté.

Vyjadrujeme preto jednoznačný nesúhlas s prijatou novelou zákona, nakoľko ohrozuje činnosť stoviek kultúrnych organizácii na Slovensku, ktoré sa týmto dostávajú pod hrozbu selektívnej cenzúry v podaní Rady FPU. 

Naďalej situáciu sledujeme a podnikáme všetky dostupné kroky na zvrátenie účinnosti zákona. V prípade nadobudnutia jeho účinnosti budeme využívať všetky mechanizmy na kontrolu rozhodovania a konania Rady FPU a trvať na dodržiavaní odbornosti, transparentnosti a férovosti prerozdeľovania verejných financií. 

Všetkým organizáciám, ktoré našu výzvu podporili touto cestou ďakujeme za prejavenú dôveru. Naďalej budeme podporovať vzájomnú solidaritu a súdržnosť, a tiež obraňovať hodnoty umeleckej slobody, spravodlivosti a demokracie.