SK | EN

„Ľuďom chýbajú chlebíčky“ Achim Müller a jeho skúsenosti s publikom

Pred našim prvým workshopom Anténa WORKS! sme boli trochu nervózni – veľké očakávania, zodpovednosť voči partnerovi (pričom Goethe Institut je jednoznačne partner, ktorého sme nechceli sklamať) a zároveň zodpovednosť voči 20tim účastníkom, ktorí sa na náš workshop prihlásili. V taký záujem sme síce dúfali, ale netrúfali sme si odhadnúť, či sa nám tento počet účastníkov hneď na prvý workshop podarí naplniť.

Po príchode Achima Mullera z viedenského letiska však časť obáv a nervozity opadla. Príjemný štyridsiatnik s nemeckou eleganciou a prirodzenou profesionalitou sa na workshop a slovenskú kultúrnu scénu úprimne tešil. Pýtal sa na prihlásených účastníkov, prechádzal s nami obsah workshopu a dokonca vynechal piatkový bratislavský večerný program, aby sa pred workshopom zodpovedne a kvalitne vyspal.

V sobotu ráno sme od 7:30 sedeli v Goethe Institut s riaditeľkou Janou Binder a diskutovali o podrobnostiach dňa. Od workshopu, cez slovenskú kultúru až po umiestnenie stoličiek a stolov. Od 9:30 začali prichádzať registrovaní účastníci. Na naše potešenie zväčša veľmi pozitívne naladení. Niektorí zamierili rovno ku stolíku s občerstvením, iní od rána celkom usilovne networkovali, čo je samozrejme, tiež sčasti zámerom workshopov. Zloženie účastníkov bolo naozaj pestré. Na prvom workshope prevažovali organizácie mimo siete Anténa, ktoré pokrývali celé spektrum kultúry – divadlo, súčasný tanec, vizuálne umenie, film... Sme veľmi radi, že sme niektoré organizácie o ktorých sme síce vedeli, ale osobne nepoznali mohli konečne stretnúť. Tiež sme radi, že sme spoznali organizácie o ktorých sme pred tým vôbec nepočuli. Zároveň nás potešila účasť príspevkových organizácií, ktoré očividne riešia často krát podobné problémy ako nezávislý sektor, najmä keď majú mladých a zapálených zamestnancov, len majú oproti nezávislému sektoru iné bariéry na ich riešenie a na presadenie sviežejších nápadov.

Samotný workshop prebiehal celkom hladko. Achim Muller poňal prednášku naozaj precízne a detailne. V prvej časti hovoril najmä o teórii, akým spôsobom môžeme čo najlepšie pristúpiť k výskumu a pre aký výskum sa najideálnejšie rozhodnúť. Kvantitatívny či kvalitatívny? Ktorý výskum je pre našu organizáciu najefektívnejší? Keď sa už odhodláme k dotazníkovému šetreniu, akú štruktúru, otázky a výstupy by mal mať keď sa chceme dostať k určitému cieľu? Je vhodnejšia online verzia, alebo otázky priamo u nás v organizácii, prípadne niekde náhodne na ulici?

Po obede bola atmosféra o niečo uvoľnenejšia a menej akademická, nasledovali otázky účastníkov, praktické skúsenosti lektora, ale aj zopár vtipov na „prelomenie ľadov“. V pamäti utkvela najmä príhoda pri veľkom dotazníkovom šetrení pred otvorením zrekonštruovaného divadla Archa v Prahe, ktorý viedol práve Achim Muller. Archa sa jeden čas rozhodla, že nebude v kaviarni predávať klasické chlebíčky, pretože to nie je dostatočne „in“. Pri otázke, čo divákom chýba v novej Arche a čo by uvítali sa vo väčšine dotazníkov objavili práve chýbajúce české chlebíčky, ako najväčší nedostatok tohto nového progresívneho divadla a novej dizajnovej kaviarne.

Tak vidíte, možno ide predsa len tá kultúra cez žalúdok!

Workshopy Anténa WORKS! z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.