SK | EN

Lýceum

Lýceum je živým, inšpiratívnym a aktívnym uzlom lokálnej kultúrnej scény, umiestneným v
priestoroch bývalého Evanjelického gymnázia v Modre, ktoré sa snažíme vrátiť do života
postupnou rekonštrukciou.

Sme nezávislý priestor zameraný na tvorivosť, kultúru a neformálne vzdelávanie.
Vznikli sme v roku 2019 spojením úsilia členov občianskeho združenia PRESAHY a priaznivcov.
Lýceum je priestorom pre tvorivý experiment a miestom nových, neobvyklých zážitkov pre
tvorivých ľudí a divákov. Máme víziu angažovane prispievať k vytváraniu podmienok pre
fungovanie kultúrnych a komunitných aktivít, podporovať tvorivosť, vznik nových diel a podieľať
sa tak na rozvoji kultúrneho a verejného priestoru.

Rovnaký dôraz dávame na vzdelávanie. Prinášame prednášky a diskusie na rôzne témy, aktívne
reflektujeme na súčasnú situáciu v spoločnosti. Akademické poslanie, ktoré budova Lýcea plnila v
minulosti sme sa rozhodli oživiť a záujem verejnosti nás v tom podporuje.

Momentálne využívame v budove dve miestnosti. Coworkingový priestor je zariadený tak, aby plnil
funkciu spoločného priestoru na prácu, stretnutia na prednáškach a diskusiách, grafický ateliér,
kurzy tvorivého písania, hudobný klub a podobne. Bývalá trieda na poschodí slúži ako výtvarný
ateliér a divadelná skúšobňa.

Zvyšok budovy je v zlom stave, našou ambíciou je dostať celý objekt do dlhodobého prenájmu a
postupnou rekonštrukciou z neho vytvoriť všestranné kultúrno-vzdelávacie centrum, ktoré bude
slúžiť rovnako umeleckej obci ako verejnosti.

Lýceum funguje iba rok, komunita sa pomaly buduje a vízia sa stále vytvára. Ľudia prichádzajú so
zaujímavými nápadmi a schopnosťami - tým sa vytvára komunitný priestor, ktorý tvoríme spolu a je
otvorený pre všetkých

PRESAHY, o.z.
Ferdinanda Píseckého 8
900 01 Modra

adresa Lýcea
Dolná 24
900 01 Modra

Kontakt: lyceum(at)presahy.sk