SK | EN

Mapovanie kultúrnych centier a technická dokumentácia

Tomáš Morávek (CZ)

Karel Šimek (CZ)

Lukáš Valiska (CZ)

1.2. – 22. 2. 2019

 

Tému technickej dokumentácie sme s lektorom Lukášom Valiskom otvorili už v novembri 2018 v kultúrnom centre Záhrada v Banskej Bystrici. Rozobrali sme možnosti a spôsoby ako nahliadať na priestor z pohľadu hostiteľov, účinkujúcich umelcov, ale i hostí, ktorí si potrebujú o pries-tore nájsť bližšie informácie. Zaoberali sme sa cestami zdieľania týchto informácií, ale tiež základnou slovenskou i anglickou terminológiou, obsahom zoznamu techniky,  svetelnými plánmi a spôsobom značenia, bezpečnosťou....

Teóriu sme si vyskúšali na príklade Záhrady a vo februári navštívime ďalšie kultúrne centrá po celom Slovenku a pokúsime sa získané informácie preniesť do praxe a zdokumentovať jednotlivé priestory i s ich špecifikáciami a originalitou.

 

Pôjdeme naozaj do detailov vrámci spracovania dokumentácie kultúrných centier sa budeme venovať trom základným témam:

-        Čo by prevádzkovateľ kultúrneho centra mal vedieť o svojom priestore a ktoré informácie by nemal zatajiť? Aké sú silné a slabé stránky priestoru a čo všetko by mala obsahovať technická dokumentácia tohto miesta?

-        Ako evidovať a revidovať technické vybavenie priestoru od drobného materialu až po drahú techniku?

-        Ako dobre a efektívne naplánovať prípravné práce vrámci rôznorodých eventov a ako kouminikovať dispozície priestoru s nastupujúcim hosťujúcim umelcom či rezidentom?

 

Technická dokumentácia je dôležitým nástrojom pri hosťovaní umeleckých skupín, ale i pri touringu, preto je tento workshop určený nielen pre technikov a produkčných hosťujúcich priestorov a divadiel, ale taktiež pre divadelné a umelecké skupiny, ktoré sú často na cestách, študentov architektúry, scénografov, technickú produkciu...

 

Podrobný program:

1.2. Stanica Žilina – Záriečie, S2 (Žilina, 10:00 - 20:00)
2.2. Nová Synagóga Žilina – centrum pre súčasné umenie a kultúru (Žilina, 10:00 - 20:00)

11.2. A4 – Priestor súčasnej kultury (Bratislava, 13:00 - 20:00)
12.2. A4 – Priestor súčasnej kultury (Bratislava, 10:00 - 20:00)
13.2. Klub Lúč (Trenčín, 13:00 - 20:00)
14.2. Klub Lúč (Trenčín, 10:00 - 20:00)
15.2. Hidepark (Nitra, 10:00 - 20:00)

19.2. BAŠTA – kultúrno-komunitné centrum ( (Bardejov, 15:00 - 20:00)
20.2. BAŠTA – kultúrno-komunitné centrum (Bardejov 10:00 - 20:00)
21.2. Wave ~ centrum nezávislej kultúty (Prešov, 10:00 - 20:00)
22.2. Wave ~ centrum nezávislej kultúty (Prešov, 10:00 - 16:00)

Poplatok za jeden workshop:  20,- €, členovia siete Anténa bez poplatku

Prihlasovanie na katka@stanica.sk  - kapacita obmedzená.

Bližšie informácia po prihlásení.

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 www.zahradacnk.sk, www.stanica.sk, www.novasynagoga.sk, www.a4.sk, www.klubluc.sk, www.hidepark.sk, www.bastakulturcentrum.sk, www.wave.sk