SK | EN

Nástupište 1 – 12

Tak ako autobusovénástupištia 1 až12 ďiaľkových spojov stanice v Topoľčanoch spájajúmesto so zbytkom sveta, naše centrum v podchode topoľčianskej stanice je miestom, cez ktorédo mesta vstupuje kultúra a umenie.

Nástupište je známe pravidelným „nabúravaním sa“do funkciípodchodu s viacdisciplinárnym zameraním na hudbu, vizuálne umenie, divadlo, literatúru, prezentácie a vzdelávacie activity. Projekt multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 má ambíciu pozdvihnúť kultúrne povedomie obyvateľov mesta a jeho okolia využitím komunikačného a spoločenského potenciálu podchodu pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch.