SK | EN

Nová Cvernovka

Kultúrne a kreatívne centrum, ktoré prevádzkuje Nadácia Cvernovka, sídli v areáli bývalej
chemickej priemyslovky na Račianskej 78 v Bratislave.
Okrem multifunkčných priestorov, vonkajšej terasy, pódia, komunitnej záhrady, verejného
parku, detského ihriska a verejnej knižnice tu sídli 132 umeleckých a tvorivých atelierov.
Areál poskytuje široké spektrum kultúrnych a vzdelávacích programov z oblasti hudby,
výtvarného umenia, literatúry, filmu, divadla a multižánrových aktivít. K dispozícií je
bezbariérový prístup aj internetové pripojenie.

 

Naším cieľom je vytvárať zázemie nielen pre ateliéry/ kreatívcov/ umelcov/ komunitu, ale aj
pre široké spektrum kultúrnych a vzdelávacích programov dostupných pre verejnosť.
Sme žitá komunita, ktorej hodnoty sú sloboda, zodpovednosť, otvorenosť, spolupráca,
tvorivosť, rozmanitosť, občianska uvedomelosť, experimentálnosť a sebarealizácia.
Dlhodobo vytvárame priestor pre dialóg medzi kultúrou, umením, ekológiou, vedou a
občianstvom.
Bojujeme proti xenofóbii, diskriminácii, rasizmu a predsudkom. Angažujeme sa v oblasti
udržateľnosti a ekológie, prinášame inovatívne riešenia. Sme slobodní a otvorení voči
ostatným, aj voči prostrediu, v ktorom pôsobíme.

 

Kontakt:
info@novacvernovka.eu

 

Foto:Michal Líner

Na stiahnutie:

• Informácie o priestoroch_Nová Cvernovka  (PDF)