SK | EN

Opatrenia siete Anténa počas pandémie Covid - 19

Aj Anténa je organizátorom verejných podujatí. V snahe zamedziť šíreniu vírusu dodržiavame predpísané hygienické opatrenia na všetkých našich podujatiach.  Dodržiavajte ich s nami aj vy, aby sme aj naďalej podujatia mohli organizovať a zúčastňovať sa na nich. Pri príchode na akékoľvek naše podujatie, dodržiavajte prosím nasledovné: 

Noste rúško, aj na nose ! 

 

Dezinfikujte si ruky, pred vstupom do priestoru a aj keď z neho vyhádzate. 

 

Dodržujte predpísané rozostupy.

 

Nepodávajte si ruky.

 

Ak je na naše podujatie spoplatnené, využite možnosť zaplatiť prevodom.  

 

Priestory v ktorých organizujeme podujatia spolu s ich prevádzkovateľmi pred každým podujatím dezinfikujeme. 

 

Ďakujeme že nám pomáhate dodržiavať všetky aktuálne predpísané hygienické nariadenia.