SK | EN

Open call: Participatívne architektonické intervencie

Požiadajte o grant na mobilitu a zapojte sa do experimentálnej, praktickej architektonickej intervencie na jeseň tohto roka a naučte sa, ako udržateľne transformovať vaše kultúrne centrum.

Čo keby naše mestá vítali les, mokrade, rastliny, hmyz alebo zajace namiesto toho, aby ich vyháňali? Čo keby sa mestá stali prívetivými miestami pre všetko živé vrátane ľudí? Ako môžeme prestať stavať a začať prebudovávať svet s tým, čo bežne vyhadzujeme?

Tieto otázky chceme spoločne preskúmať experimentovaním s novými formami života na dvoch miestach: Aarhus, v malom spontánnom meste pozdĺž starej železnice s názvom Institute for X, a v Žiline, v okolí kedysi opustenej železničnej stanice, kde teraz cestujúci vstupujú do komunitného priestoru s názvom Stanica Žilina-Záriečie.

 

O INTERVENCIÁCH

Participatívne architektonické intervencie Rebuilding to Last (RTL PAI) sú experimentálne praktické workshopy organizované a vedené dvoma kultúrnymi priestormi, ktoré získali malý grant z projektu Rebuilding to Last na implementáciu environmentálnych riešení odolných voči budúcnosti vo svojich priestoroch a/alebo štvrtiach, v ktorých pôsobia.

Od septembra 2023 do mája 2024 budú oba kultúrne priestory s pomocou partnerov projektu RTL, ktorí sú odborníkmi na postupy udržateľnej transformácie, organizovať sériu praktických participatívnych intervencií, ktoré pomôžu centrám urobiť ich priestory udržateľnejšími. Dúfame, že prostredníctvom týchto intervencií umožníme účastníkom nazbierať a zdieľať teoretické a praktické poznatky o regenerácii, prehodnotení, obnove a reštrukturalizácii kultúrnych, komunitných a sociálnych/fyzických priestorov, a to trvalým spôsobom, ktorý je v rovnováhe s ekosystémom.

 

Prvá séria workshopov sa uskutoční na jeseň tohto roku:

 

AKO SA MÔŽEM ZAPOOJIŤ?

Ponúkame 10 grantov na mobilitu na návštevu jedného alebo oboch seminárov naplánovaných na jeseň tohto roka. Každý grant predstavuje stanovenú sumu 500 EUR na osobu a workshop. Táto suma má pomôcť pokryť náklady na cestu, ubytovanie a stravu počas intervencií. Nemusí však pokryť 100 % všetkých nákladov! 

 

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ?

Výzva je otvorená pre všetkých záujemcov. Prednosť budú mať pracovníci nezávislých kultúrnych centier v celej Európe, najmä členských centier Trans Europe Halles, ako aj pracovníci organizácií, ktoré sa zúčastnili na RTL Hackathone v Berlíne v januári 2023.

UPOZORNENIE: Vyhradzujeme si právo urobiť výber účastníkov a/alebo obmedziť počet účastníkov na jeden workshop v súlade s programom a plánovaním workshopov.

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením tohto registračného formulára.

 • Formulár je otvorený od 23.8. do 6.9. 2023.

 • Termín uzávierky: Prihlášky podávajte do 6.9.2023 do 23.59 hod. SEČ.

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRED REGISTRÁCIOU

Vybraní účastníci budú vyzvaní na podpísanie dohody, v ktorej budú stanovené podmienky spolupráce. Grant na mobilitu bude vyplatený v dvoch splátkach:

1. splátka vo výške 80 % čo najskôr pred uskutočnením cesty

2. splátka vo výške 20 % po skončení seminára v závislosti od podpisu prezenčnej listiny a predloženia dokladu o ceste a krátkej správy.

Intervencie PAI spoločne navrhujú a vedú hostiteľské organizácie, Institut for X a Stanica-Truc Spherique, spolu s partnermi RTL: Manifatture Knos (koordinácia), Coloco, Todo por la Praxis, University of Liege a budú mať dodatočný vzdelávací prvok Eurecat.

Program jednotlivých dní seminárov budú účastníkom poskytnuté v týždni pred intervenciou.

 

HARMONOGRAM

 • 22.8.2023 - otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí
 • 6.9.2023 - konečný termín na podávanie žiadostí
 • 7.-8.9.2023 - preskúmanie žiadostí a predbežný výber
 • 11.-13.9.2023 - výsledky predbežného výberu a podpísanie dohôd
 • 13.-15.9.2023 - vyplatenie 1. splátky grantov na mobilitu
 • 18.-23.9.2023 - workshop - Institute for X
 • 10.-14.10.2023 - workshop Stanica Žilina-Záriečie
 • 24. 9.-27.10.2023 - zber a kontrola dokumentácie
 • 30.10.-10.11.2023 - vyplatenie 2. splátky grantov na mobilitu

 

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa procesu podávania žiadostí a projektu sa môžete obrátiť na rtl(at)teh.net

 

O PROJEKTE

Projektu Rebuilding to Last sa zameriava na skúmanie toho, ako kultúrne priestory zavádzajú (alebo sa snažia zaviesť) udržateľné riešenia vo svojich priestoroch a postupoch, a testovanie nápadov vhodných na daný účel. Ambíciou projektu je budovať kapacity nezávislých kultúrnych priestorov, aby sa mohli zaoberať udržateľnou obnovou svojich budov a presadzovať udržateľný prechod medzi svojimi tímami, publikom, komunitami a mestami. Viac informácií o projekte nájdete tu.

 

The project is funded by the Creative Europe programme of the European Union.

 

Partneri projektu

Pridružení partneri projektu