SK | EN

Open call: Participatívne architektonické intervencie 2024

Požiadajte o grant na mobilitu a zapojte sa do experimentálnych, praktických architektonických intervencií na jar 2024 a naučte sa, ako udržateľne transformovať vaše kultúrne priestory.

Čo keby naše mestá prijali bohatstvo prírody a nevylučovali ho? Čo keby sa mestské priestory stali prototypmi spolužitia a podporovali prostredie, v ktorom by sa všetkým živým bytostiam vrátane ľudí darilo? To sú hlavné otázky, ktoré sú hnacím motorom našich workshopov, na ktorých sa snažíme prestať len budovať a začať prestavovať svet tým, že prijmeme to, čo často prehliadame alebo opúšťame.

Tvárou v tvár súčasným krízam vrátane nedávnych mimoriadnych pandemických situácií si uvedomujeme potrebu nových priestorov spolužitia. Naše workshopy navrhujú preskúmať tieto možnosti na troch miestach: Aarhus, konkrétne v spontánnej osade pozdĺž železnice známej ako "Institute for (X)"; Žilina, v okolí kedysi opustenej železničnej stanice, v ktorej dnes sídli člen sieete Anténa - kultúrny a komunitný priestor Stanica Žilina-Záriečie; a Atény s komunitným centrom Communitism.

 

O INTERVENCIÁCH

Participatívne architektonické intervencie Rebuilding to Last (RTL PAI) sú experimentálne praktické workshopy organizované a vedené troma kultúrnymi priestormi -  Institut for X (Dánsko), Stanica Žilina-Záriečie (Slovenwko) a Communitism (Grécko), ktoré získali malý grant z projektu Rebuilding to Last na implementáciu environmentálnych riešení odolných voči budúcnosti vo svojich priestoroch a/alebo štvrtiach, v ktorých pôsobia.

​​Workshopy budú viesť partneri RTL projektu, ktorí sú zároveň odborníkmi na postupy udržateľnej transformácie: Manifatture Knos (koordinácia), Coloco, Todo por la Praxis a Univerzita v Liege. 

Cieľom workshopov je poskytnúť účastníkom jedinečnú príležitosť preskúmať a objaviť inovatívne koncepty, zapojiť sa do praktických architektonických intervencií a spolupracovať s rovesníkmi z celého sveta!

 

KEDY SA INTERVENCIE KONAJÚ?

Dátumy nadchádzajúcich intervencií:  

 • Workshop - Conquering the Highway

  • Dátum: Apríl 25 - Máj 1

  • Miesto: Žilina, Stanica - Slovensko

 • Workshop - Recycling in a Circular Economy

  • Dátum: May 23 - May 27

  • Miesto: Atény, Communitism - Grécko

 • Workshop - Becoming a Forest

  • Dátum: June 12 - June 15

  • Miesto: Aarhus, Institute for X - Dánsko

 

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ?

Výzva je otvorená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o túto tému, ale vítaní sú najmä architekti, umelci a kreatívci, ktorí sú pracovníkmi nezávislých kultúrnych centier v celej Európe.

Extra výhoda je, ak pracujete v členskom centre siete TEH!

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRED REGISTRÁCIOU

Vybraní účastníci budú vyzvaní na podpísanie dohody, v ktorej budú stanovené podmienky spolupráce. Grant na mobilitu bude vyplatený v dvoch splátkach:

1. splátka vo výške 80 % čo najskôr pred uskutočnením cesty

2. splátka vo výške 20 % po skončení seminára v závislosti od podpisu prezenčnej listiny a predloženia dokladu o ceste a krátkej správy.

Intervencie PAI spoločne navrhujú a vedú hostiteľské organizácie, Institut for X, Stanica a Communitism, spolu s partnermi projektu RTL a budú mať dodatočný vzdelávací prvok Eurecat.

Program jednotlivých dní seminárov budú účastníkom poskytnuté v týždni pred intervenciou.

 

HARMONOGRAM

 • 1 Feb 2024 – otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí

 • 29 Feb 2024 – konečný termín na podávanie žiadostí

 • 1 Marec 2024 – preskúmanie žiadostí a predbežný výber

 • 4-5 Marec 2024 – výsledky predbežného výberu a podpísanie dohôd

 • 6-8 Marec 2024 – vyplatenie 1. splátky grantov na mobilitu

 • 25 Apríl -01 Máj - Workshop na Stanici-Záriečie, Žilina

 • 23Máj -27Máj - Workshop u Communitism v Aténach

 • 12 Jún -15Jún - Workshop u Institute X v Aarhusu

 • 1 Júl -15 Júl – vyplatenie 2. splátky grantov na mobilitu

 

AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ?

Záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením tohto registračného formulára.

Termín uzávierky prihlášky je 29.2.2025 do 23.59 SEČ.

Ponúkame 10 grantov na mobilitu na návštevu jedného alebo oboch seminárov naplánovaných na jeseň tohto roka. Každý grant predstavuje stanovenú sumu 500 EUR na osobu a workshop. Táto suma má pomôcť pokryť náklady na cestu, ubytovanie a stravu počas intervencií. Nemusí však pokryť 100 % všetkých nákladov! 

 

 

VIAC INFORMÁCIÍ O INTERVENCIÁCH

 

O PROJEKTE

Projektu Rebuilding to Last sa zameriava na skúmanie toho, ako kultúrne priestory zavádzajú (alebo sa snažia zaviesť) udržateľné riešenia vo svojich priestoroch a postupoch, a testovanie nápadov vhodných na daný účel. Ambíciou projektu je budovať kapacity nezávislých kultúrnych priestorov, aby sa mohli zaoberať udržateľnou obnovou svojich budov a presadzovať udržateľný prechod medzi svojimi tímami, publikom, komunitami a mestami. Viac informácií o projekte nájdete tu.

 

The project is funded by the Creative Europe programme of the European Union.