SK | EN

Organizujeme 2.workshop o fundraisingu

7.9.2021 

V rámci projektu Anténa-rozvoj siete podporujúcej nezávislé kultúrne centrá sme pripravili niekoľko podujatí s cieľom rozšíriť si svoje vedomosti z oblasti fundraisingu.  Aktuálne prebieha 2.workshop v poradí. Po dlhšej pauze a sérii online podujatí sa záujemcovia o túto tému stretli naživo v A4 - priestore súčasnej kultúry.  

Workshopy z oblasti fundraisingu sú súčasťou príprav fundraisingovej stratégie siete Anténa. 

Ďakujeme za podporu projektu Nadácii mesta Bratislava. 

 

Foto: Tereza Michalová