SK | EN

PERIFÉRNE CENTRÁ

Sme kultúrne centrum pôsobiace na vidieku severného Podpoľania, prinášame do súčasného slovenského umenia vidiecky vzduch a (nad)čas.

O.z. PERIFÉRNE CENTRÁ pôsobí na vidieku v obci Dúbravica, ktorú chápe ako experimentálny priestor pre tvorbu a prezentáciu súčasného umenia - Kunstdorf. V jeho kontexte realizuje umelecko- ekologické intervencie zasahujúce do verejného priestoru dediny a okolitej prírody, organizuje kultúrne podujatia, poskytuje priestor pre rezidencie umelcov, či prevádzkuje krajinnú galériu.