SK | EN

Podivný barón

Malé kultúrne centrum Podivný barón, súčasťou ktorého je od začiatku aj knižná kaviareň, je situované v jednej z mála zachovaných historických objektov mesta Púchov – v Župnom dome. Súčasťou prostredia je aj nádherný a udržiavaný mestský Europark. Jedinečné prostredie poskytuje príležitosti na stretávanie sa všetkým vekovým kategóriám v každom ročnom období. Pod organizačným vedením nášho združenia sme tu pripravili mnohé úspešné kultúrne akcie, ktoré zaznamenali pozitívny ohlas nielen v našom okolí.

 

Primárnym cieľom aktivít je najmä prezentácia menej známych, ale zato kvalitných a talentovaných, nielen regionálnych umelcov vo všetkých umeleckých oblastiach vrátane hudby, filmu, výtvarného umenia, literatúry, divadla, tanca... Ako to už vyplýva aj z našich predchádzajúcich kultúrnych podujatí, ktoré sme za posledných päť rokov nášho pôsobenia 

zrealizovali, náš priestor bol vždy otvorený aj pre známejších umelcov, či už sa jednalo o oblasť

hudby alebo literatúry. Neodmysliteľnou súčasťou našich aktivít je tiež pokračovať v trende zvyšovania kritického myslenia prostredníctvom inšpiratívnych diskusií a prednášok s odborníkmi na rôzne aktuálne spoločenské témy, ktoré sa týkajú napríklad porušovania ľudských práv či ekológie.

Pridruženým členom siete Anténa od júna 2021.

Kontakt: podivnybaron(at)gmail.com

 

Foto:o.z. Podivný barón