SK | EN

Pozývame na Anténa Works! – Projektový manažment

Cieľom workshopu je pomenovať špecifiká projektov a cez praktické príklady poukázať na ich výhody a nevýhody pre kultúrne centrá a iné kultúrne organizácie. Okrem procesných špecifík projektov sa budeme venovať aj tvorbe a riadeniu projektových tímov a nastaveniu projektového rozpočtu. Workshop povedie Csilla Droppová.

12. november 2021
registrácia: 10.00 h
workshop: 10.30 h – 17.30 h
miesto konania: Diera do sveta, Liptovský Mikuláš

registrácia na podujatie tu: shorturl.at/etDNU
vstupné: 15 Eur (pre členov Anténa zadarmo, pridružení 50% zľava)
kapacita workshopu: 20 ľudí

Lektorka: Csilla Droppová
Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Viac ako 25 rokov pôsobí ako free-lance konzultantka a lektorka v oblasti manažmentu. Pracuje pre klientov v biznis sektore, ako aj pre mimovládne neziskové organizácie. V rámci kultúrnych organizácií už vyše 8 rokov spolupracuje s CNK ZÁHRADA v Banskej Bystrici ako externá konzultantka pre strategický a finančný manažment. Je aktívnou členkou Správnej rady viacerých mimovládnych organizácií venujúcich sa rozvoju občianskeho aktivizmu. Ako reprezentantka praxe je Vedeckou radou schválená za členku komisie pre záverečné štátne skúšky na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde príležitostne aj prednáša študentom. Tiež má skúsenosti s prednášaním na univerzitách v USA v štáte West Virginia.

COVID semafor: podujatie prebehne v režime len pre KOMPLETNE ZAOČKOVANÝCH.

Projekt z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.