SK | EN

Pracovné výmeny Antény

Vďaka členstvu v sieti Trans Europe Halles a podpore Fondu na podporu umenia vysielajú Anténa, A4, Malý Berlín, Stanica a Tabačka svojich zamestnancov a spolupracovníkov do kultúrnych centier po celej Európe, aby nabrali skúsenosti, motiváciu a novými nápadmi ovplyvnili i smerovanie kultúrnych centier na Slovensku.

Prvú pracovnú výmenu v rámci zahraničných partnerstiev absolvovala už v auguste Katarína Ďuricová, ktorá uskutočnila svoju „špionáž“ priamo v Trans Europe Halles coordination office vo Švédsku. Na týždeň sa stala súčasťou teamu, pomáhala pri výbere nových spolupracovníkov, spracovávala žiadosti o členstvo v networku, navštívila kultúrne centrum Mejeriet v Lunde (www.kulturmejeriet.se) a kultúrne centrum IFÖ Center v Brömulle (www.ifocenter.com) a bola svedkom zrodu plánu zmeniť organizačnú štruktúru kancelárie na tealovovú. Skvelá skúsenosť!

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.