SK | EN

Pracovné výmeny Antény III

Ďalšiu týždňovú výmenu absolvovala Beáta Seberíniová z Bratislavskej A4. Na prelome októbra a novembra navštívila členské centrum siete Trans Europe Halles v Londýne – Village Underground (www.villageunderground.co.uk)

„Mojim cieľom bolo dozvedieť sa čo najviac o  fungovaní Village Underground, načerpať nové skúsenosti a poznatky a porovnať si svoje skúsenosti a prax  s tým ako to robia niekde inde.  Aj keď fungujú ako firma, nie nezisková organizácia, majú podobné princípy, víziu a misiu. Rozprávala som sa so zakladateľmi organizácie, s manažérkou, finančnou manažérkou, dramaturgmi, produkčnými, ale aj s účtovníčkou a pomocným personálom, naučila som sa niečo o novom spôsobe organizovania, ktorý sa volá Teal a na ktorý VU prechádza a mala som možnosť dozvedieť sa niečo o ich spôsobe finančného riadenia. Veľkým a príjemným prekvapením bola pre mňa návšteva novootvoreného priestoru EartH v Hackney, ktorého ekonomický ale aj umelecký potenciál je naozaj veľký.“

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.