SK | EN

Pracovné výmeny Antény IV

Štvrtú týždňovú výmenu ešte pred Vianocami absolvoval Tomáš Hudák z A4. Tak ako Soňa Jakubove z Malého Berlína, aj on navštívil členské centrum siete Trans Europe Halles v Rige – Kanepes Kulturas Centrs (www.kanepes.lv)

„Vďaka programu Staff Exchange som mal možnosť spoznať nielen chod kultúrneho centra Kanepes, no taktiež niekoľko ďalších organizácií v Rige. Kanepes som si pre svoju cestu vybral preto, že svojím charakterom má blízko k A4 a výmena skúseností by preto mohla byť obohacujúca pre obe strany. Rozprávali sme sa predovšetkým o programe a publiku – nielen o tom, aké podujatia organizovať, ale aj ako ich organizovať efektívne, ako dostať informácie k publiku atď. Kanepes zároveň pracuje na znovuoživení filmového klubu a dúfam, že v tejto snahe im mohli byť moje skúsenosti nápomocné.

Zároveň som sa počas môjho pobytu snažil spoznávať miestnu kultúrnu scénu. Zúčastnil som sa diskusie o nočnom živote v pobaltských krajinách, navštívil centrum pre nové média RIXC, galériu súčasného umenia Kim?, malé nezávislé Kino Bize alebo Tallinn Street Quarter, ktoré spravuje organizácia Free Riga snažiaca sa mapovať a vrátiť život do opustených budov. Všetky tieto stretnutia mi ukázali, čo všetko by bolo možné urobiť aj na Slovensku a zároveň, verím, otvorili dvere možným spoluprácam v budúcnosti.“

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.