SK | EN

Pripájame sa k výzve platformy Stojíme pri kultúre za odbornosť a výber kompetentnej ministerky/ministra v rezorte kultúry!

Anténa sa pripája k výzve platformy Stojíme pri kultúre, nakoľko považujeme za kľúčový krok správny výber odborníčky/ka, človeka, ktorý bude stáť na čele rezortu kultúry. Tento post je dlhodobo podceňovaný a kultúra ako taká odsúvaná na perifériu verejného záujmu. Pritom je to práve kultúra, ktorá mení ľudí k lepšiemu a zušľachťuje ich. Chceme preto lepšie ministerstvo akým bolo doteraz !