SK | EN

Projekt členstva a zahraničných mobilít na konferencie TEH - Záverečná správa

Projekt Členstvo Antény v medzinárodnej sieti Trans Europe Halles a účasť na jej stretnutiach/konferenciách je ukončený.

V roku 2022 bolo naše členstvo a účasť na strtnutí siete TEH podporené z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia, ktorý bol hlavným partneorm projektu. 

Členmi siete ostávame aj naďalej a v budúcom roku sa tešíme na ďalšie stretnutia seite, najprv v nemeckom Leipzigu a na jeseň v Tbilisi, v Gruzínsku.

Členstvo a  účast na stretnutiach seite Trans Europe Halles prináša množsto zaujímavých kontaktov na kultúrne organizácie a kultúrných pracovníkov a pracovníčky z celej Európy, príežitosti spoločne s ďalšími členmi siete sa zapájať do medzinárodných projektov, strtávať sa a vymieňať si skúsenosti. 

 

Viac informácii o sieti Trans Europe Halles nájdete tu.