SK | EN

Projekt zahraničných mobilít Antény (konferencie TEH) - záverečná správa

15.1.2021

Projekt Členstvo Antény v medzinárodnej sieti Trans Europe Halles a účasť na jej stretnutiach/konferenciách je ukončený. 

Tento rok bol výnimočný, nakoľko sa vzľadom na pandemickú situáciu prakticky nedalo cestovať. 

Anténa je aj naďalej členom siete Trans Europe Halles, jej stretnutí sme sa však tento rok zúčastnili iba online. 

 

Stretnutia sa konali celkom 2 a vďaka moderným technológiám si časť ich programu môžete pozrieť aj dodatočne 

na webe TEH https://teh.net/events/ 

 

Prvé stretnutie bolo vysielané z Dánskeho Ebeltoftu (Maltfabrikken) a druhé, zimné z Cypru z Nikózie (Nimac). 

Na obidvoch stretnutiach prebiehala primárne výmena aktuálnych pohľadov na situáciu v kultúre v celoeurópskom kontexte. Solidárnosť vyjadrila samotná sieť, ktorá ponúka online konzultačné stretnutia na preklenutie tejto ťažkej situácie, ale aj agentúry ako napríklad Olivearte, ktorá je so sieťou úzko spojená. 

 

Plány do budúcnosti ohľadne stretnutí sú zatiaľ nejasné, avšak na programe by mali byť opäť Dánsko (jún 2021) a Bratislava (október 2021).

 

Za podporu ďakujeme Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.