SK | EN

Škola svetelného dizajnu

Škola svetelného dizajnu

 

Európske trendy v oblasti divadelného svietenia, používania nových technológií a kreatívnych prístupov neustále posúvajú svoje hranice. V Anglicku, Francúzsku, Belgicku, Nemecku, Fínsku a v ďalších európskych krajinách vznikajú odbory divadelného (ale aj architektonického) svietenia, vznikajú platformy a asociácie zamerané na vzdelávanie a sieťovanie. 

 

Na Slovensku zatiaľ nevznikli podmienky na komplexné a systematické vzdelávanie v tomto odbore, ale prístup k informáciám je nevyhnutný. Dôvody sú rôzne.  Mnoho technikov je vzdelávaných len každodennou praxou. Dôležité je dbať na zvyšovanie kvality a efektívnosti poskytovaných služieb, estetiku finálneho vzhľadu eventov, ale dbať i na bezpečnosť práce a bezpečnosť divákov. 

 

Od roku 2011 sa Anténe podarilo zrealizovať celý rad aktivít smerujúcich k rozvíjaniu informovanosti o svetelnom dizajne v Európe a o potrebe kvalitného svetelného dizajnu nielen v divadelnej sfére ale aj v architektúre, výstavníctve a vo verejnom priestore a rozprúdiť tak diskusiu o súčasnom Slovenskom svetelnom dizajne. 

 

Cieľom projektu je neformálna edukácia, motivácia kolegov z nezávislých kultúrnych centier ale i aktivácia teoretikov a zvyšovanie záujmu o svetelný dizajn a komplexné vnímanie prezentovaných performatívnych diel.

 

Cena za svetelný dizaj „Počin“ na festivale KioSk a NuDance Fest

 

Festival KioSk

2011 – porota: Jan Beneš (CZ), Jan K. Rolník (CZ). Ocenenie získalo tanečné predstavenie dvojice Peter Šavel, Stano Dobák Much to much or „Once you go US, you can’t go back”

2012 – porota: Jan. K. Rolník (CZ), Vladimír Burian (CZ). Ocenenie získal Tomáš Morávek za svetelný dizajn k predstavenie Could we f lie together?

2013 – porota: Jan K. Rolník (CZ), Ján Ptačin (SK), Braňo Bernár (SK). Ocenenie získala pohybovo-vizuálna performance Slávy Daubnerovej Untitled.

2014 – porota: Jan Ptačin (SK), Jaro Viňarský (SK). Ocenenie získalo predstavenie RootlessRoot Company: W memorabilia (Phaedra’s Laboratory).

2015 – porota: Tomáš Morávek (CZ), Kataría Ďuricová (SK), Ségolène le Contellec (FR). Ocenene bolo predstavenie Lovecká sezóna (svetelný dizajn Luca Curk, choreograf Milana Tomášika).

2016 – porota: Ján Ptačin (SK), Guillaume T. Fromentin (FR/BE) Porota se rozhodla ocenit tanečne predstavenie Times to be opened (the perception of) (Eva Klimačková, Laurent Goldring, svetelný dizajn Yann Le Bras).

2017 – porata: Vladimír Burian (CZ) a Jan K. Rolník (CZ). Ocenenie získala incenácia George Orwell: Princípy Newspeaku.

Viac informácií nájdete tu 

 

Festival NuDance Fest

2015: porota: Zuzana Režná (CZ) a Kristóf Farkas (HU). Ocenenie získali Ján Ptačin a Jozef Vlk za predstavenie CLEAR od DEBRIS COMPANY. 

 


Európska škola svetelného dizajnu


V rokoch 2013 - 2015 - realizácia mezdinárodného partnerského projektu European Lighting School, vďaka podpore programu Lifelong Learining: Leonardo da Vinci, v spolurpáci s českou roganizáciou ČOSDAT o.s. (koordinátor projektu) a Stichting instituut Lichtontwerpen z Holandska.

Vďaka projektu sme mali možnosť zrealizovať 9 medzinárodných workshopov, e-learninogový kurz (https://www.lightingschool.eu) a úspešný záverečný event Light Spot, realizovaný vrámci Pražského Quadrienalle. Súčasťou programu týždenného eventu boli K-note speeches, workshopy, prezentácie nových projektov, neformálne network meetings dizajnérov, scénografov, technikov a záujemcov o svetelný dizajn z celého sveta. Partnerom projektu bola i celosvetovo známa firma ROBE. 

 

Pripravujeme:

Príprava programu divadelného predstavenia a svetelné pulty s Ollim Hietajärvim (FI) v Záhrada – centrum nezávislej kultúry, (31.1. – 2.2.2020)

 

Technický rider pre súbory – realizácia do Februára 2020

 

Realizované workshopy:


30. 9. - 2.10.2019 - Svetelný koncept predstavenia a dramaturgia svetelných zmien: Loes Schakenbos (NL): Nitra, v spolupráci s festivalom Divadelná Nitra a Kingdom of Netherlands.

2018/2019 séria siedmych workshopov na tému Technická dokumentácia a mapovanie kultúrnych centier s praktickými výstupom: Karel Šimek (CZ), Tomáš Morávek (CZ), Katarína Ďuricová (SK) – technciká dokumentácia jednotlivých priestorov: Klub Lúč, Hidepark, Bašta, Wave, Stanica Žilina Záriečie, Nová Synagóga, S2.

8.-10.11.2018 - Mapovanie kultúrnych centier a technická dokumentácia: Lukáš Valiska (CZ), úvodný workshop k téme / Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica.

24.-26.7.2018 – Technická produkcia divadelných festivalov: Katarína Ďuricová (SK), Tomáš Morávek (CZ) / Stanica Žilina – Záriečie, Festival KioSk.

18. - 19.3.2017 - Farba a priestor: Laurent Schneegans (FR): Stanica Žilina - Záriečie.

4.-6.3.2017 - Galerijné svietenie: Isabel Nielen (NL) / Východoslovenská Galéria, Košice / - po úspešnom uvedení v Žiline sme tému podobne spracovali v Košiciach. Pracovali sme v VSG a priestoroch partnera Showmedia s.r.o.

3.-5.2.2017 - Light, My Body and I: Pascale Bongiovanni (FR) : Záhrada - centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica.

21.-23.10.2016 – Light IT!: Katarína Ďuricová (SK), Tomáš Morávek (CZ) – workshop s témou svetelný dizajn v partnerskej organizácia Zo – Centro Culture Contemporanee (Catania, Italy).

18. - 31.7.2016 - Tancujúce telo a svetlo: Karine Ponties (FR, BE) a Guillaume T. Fromentin (FR, BE) / Stanica Žilina - Záriečie a v spolupráci s SKOK! o.z. – intenzívny dvojtýždňový workshop s prepojením pohybu a technickej zložky.

13.-14.12.2015 - Live video on the Stage: Jakub Larva (CZ) / Stanica Žilina - Záriečie.

Typy projektorov, ich špecifikácie, spôsoby použitia a zapájania, výkon, výhody a nevýhodami a HW technológie.

20.-22.11.2015 - Koncertné svietenie: Olli Hietajärvi (FI) / Tabačka Kulturfabrik, Košice. Osvojenie si práce s inteligentnými svetlami v kombinácií konvenčnými zdrojmi. 

27.7.-1.8.2015 spolupráca na workshope PARK CAMP: Katarína Ďuricová (SK), Tomáš Morávek (CZ), Ségolène le Contellec (FR) / Koniareň, Trebišov. Svetlo ako médium a v trebišovskom mestskom parku.

14.-17.5.2015 – LIGHT IT!: Katarína Ďuricová (SK), Tomáš Morávek (CZ), Olli Hietajärvi (FI), Tommaso Zappon (IT) / workshop pre kultúrne centrum Interzona (Verona, Taliansko) so zameraním na základy svietenia v divadle, pri koncerte a v galérii.

23.-26.1.2015 – Svetlo a scénografia: Henk van der Geest (NL) a Tomáš Morávek (CZ) / VŠMU, Katedra scénografie, Bratislava. Workshop vrámci programu Európska škola svetelného dizajnu s účastníkmi z 3 krajín EU.

27.-30.11.2014 - Svetlo v multižánrových kultúrnych centrách: Henk van der Geest (NL) a Tomáš Morávek (CZ). Globálne uvažovanie o svetelnom dizajne, svetelné riešenia konkrétneho kultúrneho centra. Workshop vrámci programu Európska škola svetelného dizajnu s účastníkmi z 3 krajín EU.

24.-26.10.2014 – Základy architektonického svietenia / Svetlo v interiéri: Laura Murguía Sánchéz (MEX), Pavol Sabol, Lenka Balážová (SK) / Periférne centrá, Dúbravica. Workshop zameraný na praktickú realizáciu architektonického a interiérového svietenia v priestoroch Periférnych centier v Dúbravnici.

5.-7.9.2014 - Galerijné svietenie: Isabel Nielen (NL) / Nová Synagóga a Galéria +-, Žilina. Základné informácie o podaní farieb, teplote farieb, merania LUX, základných spôsoboch ochrany umeleckých diel pred UV žiarením,  metódach osvetľovania malieb, vitrín a objektov....

22. - 26.7.2014 - Light guerilla, intervencia do verejného priestoru: Tomáš Morávek (CZ), Patrik Sedlák (SK/CZ): Stanica Žilina - Záriečie (festival KioSk). Svetelná inštalácia vo verejnom priestore.

28.2. – 3.3.2014 – Svetlo v súčasnom tanci: Jozef Vlk (SK), Staniclava Vlčeková (SK), Jaro Viňarský (SK), Tomáš Morávek (CZ) / elledanse, Bratislava. Rozličné princípy práce, komunikácia s tanečníkmi a choreografmi, tvorivý proces. Workshop vrámci programu Európska škola svetelného dizajnu s účastníkmi z 3 krajín EU.

20.-25.7.2013 - Video Mapping: Luca Pulvirenti (IT) / Stanica Žilina – Záriečie. Preskúmanie "priestoru a času" prostredníctvom nového spektra možností, ktoré prinášajú video mappingové projekcie a klasické divadelné technológie.

14.-16.6.2013 - Koncertné svietenie: Jan Dundr (CZ) / Hidepark, Nitra. 

17.-19.5.2013 - Svietenie v meste kráľovien (Architektonické svietenie) : Laura Murguía Sanchez (MEX) / Divadlo Pôtoň, Bátovce.

15.-17.3.2013 – Nápad – Tvorivý proces – Realizácia: Jaro Viňarský (SK), Tomáš Morávek (CZ) / Bábkové divadlo Žilina a Stanica Žilina-Záriečie. Priebeh umeleckej spolupráce medzi choreografom – tanečníkom - performerom a svetelným dizajnérom za ideálnych podmienok.

20.-21.11. a 23.11.2012 - Touring management v praxi: Tomáš Morávek (CZ) / Záhrada - centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica a elledanse, Bratislava – realizácia turné dvoch predstavení Kalbo 1 a 2 režiséra Petara Todorova (BG).

9.-11.11.2012 - Touring Management: Petr Prokop / A4 - nutlý priestor, Bratislava v spolupráci s Českým Centrem Bratislava. Príprava, realizácia a prevádzkovanie divadelného predstavenia z pohľadu producenta.

28.-30.9.2012 - Svetlo a jeho pohyb – Inteligentné svetlá: Johanna-Mai Vihalem (EST) / Divadlo Pôtoň, Bátovce. Workshop bol v poslednej fáze zrušený kvôli zraneniu lektorky.

 22.-26.7.2012 - Od konceptu k realizácii: Henk van den Geest (NL) / Stanica Žilina - Záriečie, festioval KioSK - jeden z prvých workshopov zameraných na svetelný dizajn s Holandským lektorom, dizajnérom, členom Lighting Designers working group of OISTAT s finančnou podporou Kingdom of Netherlands.

25.-27.5.2012 - Netradičné využitie svetelných zdrojov: Rastislav Juhás (SK/CZ) / Záhrada - centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica. Práca s exteriérom.

 23.-25.3.2012 - Priestor a farba: Laurent Schneegans (FR) / Stanica Žilina – Záriečie.

 9.-11. 12. 2011 - Svetlo a pohyb: Jan Hons Šušklem (CZ) / na Stanici Žilina – Záriečie a s finančnou podporou Stanice.

 

 

Svetelné inštalácie

 

28.-31.7.2017 – Observácia – Inštalácia : Tomáš Morávek a účastníci workshopu / Stanica Žilina – Záriečie, Festival KioSk.

23. – 25. 7. 2015 - Svelená inštalácia CUBE, Festival KioSK, Stanica Žilina-Záriečie

Inštaláciu pripravil Tomáš Morávek a Ján Štofko.  

24. – 26. 7. 2014 - Svelená inštalácia vo verejnom priestore na festivale KioSk, Stanica Žilina-Záriečie. Počas troch večerov festivalu boli pripravené stále, ale i dočasné inštalácia, ktoré mali praktický, ale i efektový účel. Pripravovaných inštalácii sa účastnili študenti pod lektorským vedením Tomáša Morávka a Patrika Sedláka.


27. 7. 2013.2012 - Video Mapping - realizáciu inštalácie koordinoval Luca Pulvirenti a 3 študenti workshopu. Finálny videomaping mapping „Malý strom“ doplnený zvukovou nahrávkou príbehu bol prezentovaný v záverečný večer festivalu na stromy v parku Stanice Žilina-Záriečie. 


26.-29.7.2012 - Mesto Žilina a verejné priestranstvá v okolí kultúrneho centra Stanica. Realizátormi inštalácie boli Peter Trmos a Tomáš Morávek.

6.-9.6.2012 Záhrada - centrum nezávislej kultúry, Banská Bystica. Realizátorom inštalácie boli Tomáš Morávek a 3 účastníci tvorivej dielne z kultúrneho centra Záhrada. Inštalácia vznikla pre účely festivalu Arteterapia. Súčasťou inštalácie bolo zhotovenie interiérových svietidiel z recyklovaných materiálov pre Záhradu – centrum pre nezávislú kultúru.