SK | EN

Spillover efekty nezávislých kultúrnych centier na Slovensku

Anténa v spolupráci s Barborou Andor Tóthovou predstavuje report, ktorý vznikol za účelom oboznámiť odbornú a širokú verejnosť o širokých dopadoch činností nezávislých kultúrnych centier na Slovensku.
 
Spillover efekty sú takzvané "prelievajúce sa" dopady kultúry do iných oblastí ľudských činností. Report predstavuje zaujímavé výsledky, ktoré poukazujú na široký sociálny a miestotvorný charakter dopadov. Okrem toho ponúka prehľad literatúry o najnovších trendoch skúmania evaluácie kultúrnych činností v Slovenskom jazyku.
 
Report vznikol vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

Na stiahnutie:

• Report: Spillover efekty nezávislých kultúrnych centier na Slovensku  (PDF)